Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

Société Générale 2 kv: Nettoresultat 955 MEUR (väntat 668)

(SIX) Société Générale redovisar ett nettoresultat på 955
miljoner euro (436) i det andra kvartalet 2013.

Analytikerna hade väntat sig ett nettoresultat på 668
miljoner euro, enligt Bloomberg.

Intäkterna uppgick till 6,23 miljarder euro (6,27).

Core tier 1 uppgick vid utgången av juni till 9,4 procent.

Vid utgången av året väntas bruttosoliditeten överstiga 3
procent. Banken bekräftade även sitt mål om en avkastning på
eget kapital om 10 procent vid slutet av 2015.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group-se
SIX News

Författare TIC