Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

SÖDER SPORTFISKE: OMSÄTTNING +10% 3 KV, BRUTTOMARGINAL 40,3%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Söder Sportfiskes nettoomsättning ökade med 9,6 procent under tredje kvartalet till 57,6 miljoner kronor (52,6) medan bruttomarginalen uppgick till 40,3 procent (37,2%)

Rörelseresultatet exklusive noteringskostnader uppgick till 7,4 miljoner kronor (6,5).

Resultat per aktie blev 0:54 kronor.

"Under tredje kvartalet har vi levererat tillväxt både inom den svenska och internationella affären med god lönsamhet. Detta trots att vi fortsatt möter tuffa jämförelsetal och ser utmaningar i varuförsörjningen", skriver vd Viktor Gullbrand i delårsrapporten.

Försäljningen i Sverige växte med 5,1 procent. Butiken påverkades initialt av restriktioner i besöksantal men återhämtade sig något i slutet av perioden, heter det. E-handeln i Sverige ökade i kvartalet trots att det framförallt är här bolaget ser tuffa jämförelsetal från 2020.

Utlandsförsäljningen växte med 52,4 procent och Tyskland var bolagets starkaste marknad följt av Finland, Frankrike, Norge och Storbritannien.

"Framåt är vi fokuserade på att fortsätta ta marknadsandelar i Sverige och vi är väl positionerade för kanalskiftet som sker i branschen. I år ser vi inte samma marknadstillväxt i e-handelskanalen som vi blivit vana vid då ökningen under 2020 var extrem. De underliggande drivkrafterna är dock intakta och på sikt är vi övertygade om att tillväxten för e-handelskanalen kommer att ta fart igen", skriver Viktor Gullbrand.
Författare Direkt-SE