Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-23

Söderberg & Partners: Lanserar villkorsanalys för vd- och styrelseansvarsförsäkring

En position som vd eller styrelsemedlem medför ett personligt ansvar
för att det företrädda bolaget sköts i enlighet med lagen. Ledande
befattningshavare bör skydda sig mot krav på betalning och
skadestånd. Söderberg & Partners har genomfört en analys av
försäkringsvillkoren på marknaden. Analysen visar att det finns
betydande skillnader mellan de analyserade produkterna.

Totalt ingår tio försäkringsgivares villkor i den nya analysen och av
dessa får fyra grönt ljus av Söderberg & Partners. De
försäkringsgivare som enligt analysen erbjuder det mest omfattande
skyddet är AIG, Ace, Chubb och Zurich.

Ett moment i försäkringen som kan vara av stor betydelse är vilken
möjlighet till förlängd upptäcktsperiod som erbjuds. Ifall man har
bytt försäkringsbolag, ersätts normalt sett inte en skada om krav
framställs efter att försäkringsperioden gått ut. Med en förlängd
upptäcktsperiod omfattas dock även krav som framställs under den
förlängda perioden. Hur aspekten upptäcksperiod hanteras skiljer sig
mellan de villkor som ingår i analysen.

En annan viktig aspekt vid valet av försäkringsskydd för vd- och
styrelseansvar är vilka ansvarsgrunder som omfattas. Viktigast är
ansvaret som befattningshavare har enligt aktiebolagslagen. På senare
tid har det dock också blivit vanligt att krav riktade mot vd och
styrelse framställs med grund i annan lag. Exempel på detta kan vara
när bolaget underlåter att betala skatter i tid, då kan vd och
styrelse istället bli personligt betalningsansvariga enligt
skatteförfarandelagen. Det är därför av vikt att antalet omfattade
ansvarsgrunder är så stort som möjligt.

·
Ledande befattningshavare har på många sätt en utsatt roll inom
företaget. Nyligen föll en dom i ett rättsfall där vd:n och en
styrelsemedlem i ett bolag ådrog sig skadeståndsansvar efter att ha
fattat beslut om att avyttra hela bolagets varulager. Förlusten
uppskattades till 16 miljoner kr. Fallet visar tydligt vikten av att
ha ett gott försäkringsskydd som ledande befattningshavare då mycket
stora summor kan stå på spel, säger Tomas Ohlin,
affärsområdesansvarig för Sak- och företagsförsäkring på Söderberg &
Partners.

För mer information, kontakta:

·
Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig för skadeförsäkring, Söderberg &
Partners, Tomas.Ohlin@soderbergpartners.se

·
Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners

Louise.Hagsten@soderbergpartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soderberg---partners/r/lanserar-villkorsanalys...
http://mb.cision.com/Main/523/9606070/259478.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.