Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Söderberg & Partners: Rapport: Alternativa investeringar stor hållbarhetsutmaning för pensionsbolag

- Söderberg & Partners senaste analys av pensionsbolagens
hållbarhetsarbete visar att alternativa investeringar ökar samtidigt
som hållbarhetsstyrningen släpar efter.

Idag släpper Söderberg & Partners för sjätte året i rad rapporten
"Hållbara Pensionsbolag", som analyserar pensionsbolagens
hållbarhetsarbete. Årets tema fokuserar på hur pensionsbolagen
arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i alternativa
investeringar.

Rapporten kommer bland annat fram till följande:

- Mellan år 2009 - 2018 har andelen alternativa investeringar i
svenska pensionsbolag ökat med från 14 procent till 22 procent, men
utvecklingen reflekteras inte i hållbarhetsarbetet.

- Datatillgänglighet kan vara en orsak till den bristande
hållbarhetsintegreringen, vilket leder till att många pensionsbolag
själva undersöker och bedömer alternativa investeringar utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

En övergripande slutsats är att bolagens hållbarhetsarbete kring
alternativa investeringar inte håller samma kvalitet som deras
hållbarhetsarbete kring traditionella tillgångsslag.

- Våra slutsatser är att pensionsbolagen tar viss hänsyn till
hållbarhet vid investeringar i alternativa tillgångsslag, men att
metoderna och processerna dessvärre ännu är otillräckliga för att
säkerställa en gedigen genomlysning och hantering av alla potentiella
hållbarhetsrisker. Med andra ord, alla gör något men ingen gör allt.,
säger Lingyi Lu, Hållbarhetsanalytiker på Söderberg & Partners.

Två bolag får höjda betyg - två sänks

I årets rapport är det två pensionsbolag som höjer sitt
hållbarhetsbetyg, från rött till gult respektive från gult till
grönt. Två andra pensionsbolag har fått sänkt betyg. I övrigt är
totalbetygen oförändrade.

Vad är alternativa investeringar?

Alternativa investeringar är ett samlingsbegrepp för alla
tillgångsklasser som ligger utanför de traditionella tillgångsslagen
aktier och räntor. Exempel på alternativa tillgångar är hedgefonder,
fastigheter och Private equity (direktinvesteringar i onoterade
bolag). Genom att lägga till alternativa tillgångsslag i sin portfölj
kan investeraren sprida risk och öka diversifieringen. Detta beror på
att alternativa tillgångar är mer eller mindre oberoende av hur
aktie- och räntemarknaderna utvecklas.

Om analysen och betygen

Analysen inkluderar de 12 pensionsbolag som omfattas av våra
livbolags- och premiegarantiproduktsanalyser, uppdelat i gamla och
nya kollektiv vilket resulterar i 14 betyg. Vi har använt oss av
publikt tillgängligt material samt skickat ut enkäter till
pensionsbolagen med öppna frågor om deras hållbarhetsarbete. I vissa
fall har ett möte bokats in för att diskutera svaren. I andra fall
har frågorna besvarats via mailkontakt.

De viktigaste och tydligaste skillnaderna i hållbarhetsarbetet bland
de undersökta pensionsbolagen är påverkansarbete, ambitioner och
värdeskapande inom området, samt processer för hållbara
investeringar. Därför utvärderas och betygssätts pensionsbolagen i
dessa perspektiv, och slutbetyget är en sammanvägning av betygen inom
respektive perspektiv.

Betygen delas ut enligt Söderberg & Partners trafikljussystem med
betygen grön, gul, eller röd. Betygsättningen är relativ, vilket
innebär att pensionsbolagens hållbarhetsarbete jämförs med varandra i
syfte att identifiera de bolag som har bäst strategier och
förutsättningar att faktiskt använda kapitalet för att göra världen
lite bättre.

Du kan läsa hela rapporten här
(https://www.soderbergpartners.se/hallbarhetsanalyser/).

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 05

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande
finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella
produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat
tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och
försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning.
Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat
finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Kundlöfte och värderingar

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta
råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella
arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga
hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens
intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg &
Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl
underbyggda råd gör skillnad.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soderberg---partners/r/rapport--alternativa-i...
https://mb.cision.com/Main/523/2967728/1146688.pdf
https://mb.cision.com/Public/523/2967728/9ee33951ea324219.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.