Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-20

Söderberg & Partners: Söderberg & Partners: Helgar inflationsmålen medlen?

I Söderberg & Partners tredje strategirapport för 2018 konstaterar
företaget bland annat att ett inflationsmål överordnat allt annat i
kombination med Riksbankens självständighet riskerar att leda till
finansiell instabilitet, samt att sämsta miljön för aktier är när
BNP-tillväxttakten och inflationstakten faller sekventiellt.

Högaktuellt att initiera öppen dialog
Söderberg & Partners skriver i rapporten att Riksbankens envisa
strävan efter att uppnå sitt inflationsmål kan, genom ökad
skuldsättning och uppblåsta tillgångsprisbubblor, leda till
finansiell instabilitet. Ett mer nyanserat inflationsmål som tar
hänsyn till en bredare aspekt av den ekonomiska utvecklingen är
önskvärt, liksom ett ökat samarbete mellan regering,
Finansinspektionen och Riksbanken.

- Penningpolitiken är trögrörlig men vi ser att det aldrig varit mer
aktuellt än nu att initiera en öppen dialog kring inflationsmålets
vara eller icke vara, säger Matthias Gietzelt, chefsstrateg på
Söderberg & Partners.

Strukturella faktorer och den envist låga inflationen
Inflationen är, trots massiva penningpolitiska åtgärder, inte lika
stark som den historiskt brukar vara i den här delen av
konjunkturcykeln. Söderberg & Partners skriver i sin rapport att
strukturella faktorer som stigande medellivslängd, lägre födelsetal i
förhållande till befolkningen och ett väl utvecklat digitalt och
globalt samhälle - som alla påverkar prisökningstakten - ligger
bakom.

- Mot bakgrund av de strukturella faktorerna finns det anledning för
oss att tro att inflationen i framtiden kan komma att vara fortsatt
dämpad. Men det finns även krafter som kan ha motsatt effekt, till de
hör bland annat en ökad protektionism, säger Matthias Gietzelt.

Inflationsnivån - isolerat liten betydelse för aktiemarknadens
potential

Graden av inflation spelar inte alltid någon avgörande roll för
möjligheterna till positiv avkastning på aktiemarknaden. Undantagen
har varit i perioder då inflationen varit extremt låg eller extremt
hög, konstaterar Söderberg & Partners.

- BNP-tillväxten har däremot desto större betydelse eftersom
förändringar i den får ett större genomslag i vinstprognoserna.
Analyserar vi förändringarna i dessa två parametrar kombinerat kan vi
se att sämsta miljön för aktier är när både BNP-tillväxttakten och
inflationstakten faller sekventiellt. Det är en fas vi ännu inte
väntas befinna oss i, påpekar Matthias Gietzelt.

En försiktig syn på aktiemarknaden
I Söderberg & Partners strategirapport redogörs även för globala
makroekonomiska förutsättningar och bolagets syn på olika
tillgångsklasser och regioner. En något försiktig syn på
aktiemarknaden kvarstår och investeringar på främst de utvecklade
marknaderna kan vara att föredra före tillväxtmarknaderna.

Länk till rapporten:
https://www.soderbergpartners.se/strategirapport/

För mer information, kontakta:
Charlotte Näsström Morén, tillförordnad Informationschef, Söderberg &
Partners

charlotte.nasstrommoren@soderbergpartners.se
Mobil: 072 - 715 70 50
Vill du veta mer om Söderberg & Partners? Välkommen in på hemsidan:

www.soderbergpartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soderberg---partners/r/soderberg---partners--h...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.