Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Södra: Rekordresultat för Södra

Nettoomsättningen för helåret 2018 ökade med 18 procent till 24 230
MSEK med ett rörelseresultat på 4 508 MSEK, det bästa någonsin i
Södras historia. Styrelsen föreslår en vinstdelning på 1 795 MSEK.
Avkastningen på sysselsatt kapital var 24 procent. Samtliga
affärsområden presterade goda resultat.

Koncernens nettoomsättning för helåret 2018 ökade med 18 procent till
24 230 MSEK (20 518), en effekt av en gynnsam global konjunktur, hög
efterfrågan och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror.
Årets rörelseresultat uppgick till 4 508 MSEK (1 917).
Rörelsemarginalen var 19 procent (9). Avkastningen på sysselsatt
kapital ökade till 24 procent (12) och soliditeten uppgick till 59
procent (56). Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 23
maj om en vinstdelning till medlemmarna på 1 795 MSEK (868), vilket
motsvarar 41 procent av resultatet före skatt.

2018 präglades av en hög och stabil efterfrågan på Södras produkter.
Prisnivåerna på både marknadsmassa och sågade trävaror låg på en god
nivå och bidrog till det mycket goda resultatet. Södras
välinvesterade anläggningar levererade stabila volymer med hög
kvalitet och kunde därigenom dra fördel av den fortsatt goda
utvecklingen av den globala efterfrågan.

- Resultatet för 2018 är det bästa någonsin i Södras historia. Vi har
kunnat tillgodose den höga efterfrågan på våra produkter tack vara de
omfattande investeringar, på cirka 11 miljarder SEK, som vi genomfört
vid våra massabruk, sågverk och nya innovationer under de senaste
fyra åren. Vi har också genomfört effektiviseringar och
omstruktureringar i verksamheten. Södra har därmed stärkt sin
konkurrenskraft förklarar Lars Idermark, vd och koncernchef.

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade 12 procent till
6 062 MSEK, med ett rörelseresultat om 974 MSEK (530) jämfört med
samma period föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades till 16
procent (10).

- Även det fjärde kvartalet utvecklades starkt, men osäkerheten ökade
med vissa tecken på avmattning i den globala konjunkturen och oro på
de finansiella marknaderna, säger Lars Idermark.

Under fjärde kvartalet köpte Södra Bergviks Skogs skogsinnehav i
Lettland för 324 MEUR. Styrelsen har fattat beslut om att satsa 100
MSEK på forskning kring produktivitet och tillväxtfrågor i
skogsbruket.

- Tillgången till fiber är avgörande för vår industri och skogen har
fått en mer strategisk betydelse. Vi ser också en ökad efterfrågan på
skogsråvara i takt med att bioekonomin växer, betonar Lars Idermark.

Se videointervjun med Lars Idermark (https://youtu.be/n551BJMW-ok)

+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
| | Kvartal | | | Helår | |
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
| |2018 |2017 | | |2018 |2017 | |
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
| |okt-dec|okt-dec|% | |jan-dec|jan-dec|% |
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
|Nettoomsättning, MSEK |6 062 |5 413 |12| |24 230 |20 518 |18 |
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
|Rörelseresultat före av-|1 264 |835 |51| |5 654 |3 009 |88 |
|och nedskrivningar, MSEK| | | | | | | |
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
|Rörelseresultat, MSEK |974 |530 |84| |4 508 |1 917 |135|
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
|Resultat före skatt, |935 |503 |86| |4 431 |1 830 |142|
|MSEK | | | | | | | |
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
|Rörelsemarginal, % |16 |10 | | |19 |9 | |
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
|Avkastning på sysselsatt|- |- | | |24 |12 | |
|kapital %* | | | | | | | |
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+
|Soliditet %* |- |- | | |59 |56 | |
+------------------------+-------+-------+--+---+-------+-------+---+

*Dessa nyckeltal beräknas inte kvartalsvis.

För frågor, vänligen kontakta:
Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med
nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och
ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran.
Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3
100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar
Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sodra/r/rekordresultat-for-sodra,c2740943
https://mb.cision.com/Public/682/2740943/993b3e05c60c56e2.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.