Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

Softronic AB: Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)

Onsdag den 7 maj 2014 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman
fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin, Mats
Runsten, Petter Stillström (ordförande) och Anders Nilsson. Jeanna
Rutherhill nyvaldes som styrelseledamot.

Revisor
Ernst & Young omvaldes till revisionsbolag och Thomas Forslund valdes
som huvudansvarig revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode
om 170 000 kr utgår till ordföranden och 90 000 kr vardera till fyra
ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett
totalt arvode om 530 000 kr.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning
till aktieägarna om 45 öre per aktie, totalt 23 684 761 kronor och
att avstämningsdag är den 12 maj 2014. Utbetalning beräknas ske från
Euroclear den 15 maj 2014.

Valberedning
Baserat på ägandet i slutet av augusti månad 2014, utser de fyra
största aktieägarna i bolaget en valberedning bestående fyra
representanter. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras
snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa
valberedning har utsetts.

Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett
eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om
emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall
kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna
utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i
Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller
för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier
skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av
apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B,
motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på
Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall
erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de
ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall
kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall
ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande
kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och
därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta
aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och
rörelseförvärv.

Konstituerande styrelsesammanträde i Softronic AB
Styrelsen beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och gav
därför VD i uppdrag att, när passande tillfällen uppstår, hantera
förvärv och överlåtelser av aktier i enlighet med stämmans
bemyndigande.

För mer information kontakta:
Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster
spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift.
Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i
Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt
500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog,
Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/softronic-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-soft...
http://mb.cision.com/Main/1083/9581592/242243.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.