Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

SOGN: Sogn Sparebank - Delårsrapport 3. kvartal 2019

Aurland Sparebank, Indre Sogn Sparebank og Vik Sparebank fusjonerte den
1. april 2019 og vart Sogn Sparebank.

1. SAMANDRAG
Sogn Sparebank legg fram eit driftsresultat før tap på 41,6 mill. kroner pr.
30.09.2019.

Rekneskapen til Sogn Sparebank ber preg av kostnader i samband med omstilling og
fusjon. Pr. 30.09.2019 utgjer eksterne fusjonskostnader omlag 10,3 mill. kroner.

Styret legg til grunn at resultat og nøkkeltal for heile 2019 vil vere påverka
av fusjonskostnadane.

Driftsresultatet etter skatt gir ein eigenkapitalavkastning pr. 30.09.2019 på
7,1 %.

Totalresultatet pr. 30.09.2019 var 22,9 mill. kroner.

2. 3. KVARTAL 2019 FORHOLDSTAL*
Resultat før tap: 41,6 mill. kroner
Resultat etter skatt: 33,6 mill. kroner
Eigenkapitalavkastning: 7,1 %
Rentenetto: 73,2 mill. kroner/1,7 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital
Kostnader i forhold til inntekter: 65,2 %
Kostnader i forhold til inntekter justert for eksterne fusjonskostnader: 56 %
Rein kjernekapitaldekning: 22,1 %
Konsolidert rein kjernekapitaldekning: 21,3 %
Forteneste pr. eigenkapitalbevis morbank: 7,14 kroner
Utlånsvekst siste 12 mnd. proformatal: 4,7 %
Innskotsvekst siste 12 mnd. proformatal: 3,1 %
*For samanlikning med 30.09.2018, sjå proformarekneskap under punkt hovudtal
konsern
og note 11 i delårsrapport og rekneskap 3. kvartal 2019.

3. HOVUDRAPPORT:
Styret sin delårsrapport og rekneskap 3. kvartal 2019.

4. KONTAKTPERSONAR:
Adm. banksjef Mads Arnfinn Indrehus, tlf. 90950615
Ass. banksjef Gunnar Skahjem, tlf. 91374994

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/488384

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.