Du är här

2016-01-21

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.7-31.12.2015: AVKASTNINGSNIVÅN BLEV SVAG I OCH MED DET FORTSATTA TRYCKET PÅ METALLMARKNADEN

* Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -3,6 procent under
rapportperioden och 6,3 procent under kalenderåret 2015
* Solidium betalade i oktober 266 miljoner euro i vinstutdelning till finska
staten
* De finansiella skulderna minskade klart i och med återbetalningen av det
konvertibla masskuldebrevslånet på 600 miljoner euro
* Solidiums substansvärde minskade med 464 miljoner euro under
halvårsperioden till 6 390 miljoner euro pga vinstutdelningen och negativa
värdeförändringar
* Solidium utökade sitt ägande i Metso och Outotec

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar
halvårsperioden så här:

"Den fortsatta mycket positiva utvecklingen i Elisa samt den goda avkastningen
i Tieto och Sampo utgjorde de glädjande aspekterna under perioden. Dessa
företag har på ett kontinuerligt sätt lyckats förbättra sin lönsamhet och har
presterat väl också i förhållande till jämförbara bolag.

Svårigheterna på de globala metall- och råvarumarknaderna återspeglas främst i
utvecklingen av stålbolagen Outokumpu och SSAB samt i Outotec, som betjänar
kunder i metall- och gruvbranschen. Både kolståls- och rostfritt
stålmarknaden har redan under en längre tid lidit av problem förorsakade av
en kännbar överkapacitet. Dessutom försämrar den allt lägre ekonomiska
tillväxten i Kina efterfrågan på stål och övriga metaller.

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav uppgick till -3,6 procent under
halvårsperioden. Detta är sämre den generella utvecklingen på Helsingfors
börsen, vilket till stor del förklaras av vår branschallokering och den
otillfredsställande utvecklingen för vissa av våra innehavsbolag.

Solidium är inte en portföljplacerare utan en långsiktig ägare. Vid jämförelse
av avkastning fäster vi uppmärksamhet förutom vid den absoluta nivån också
vid den relativa utvecklingen för varje enskilt innehavsbolag till jämförbara
bolag. Vi uppmuntrar våra innehavsbolag till fortlöpande strategisk
utveckling och lönsamhetsförbättring. Fastän flera bolags utveckling på lång
sikt har varit god, har alla bolag inte klarat på samma sätt som sina
jämförbara bolag."

Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars
uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt
sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt.
Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av
de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare
i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj,
Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö
Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums
aktieinnehav är cirka 6,1 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes
publicering. Närmare information finns på
www.solidium.fi/sv.
Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här:

Halvårsrapport
http://hugin.info/142364/R/1980397/725483.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solidium Oy via Globenewswire

HUG#1980397

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.