Du är här

2018-08-31

Sollentuna Stinsen JV AB: RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JAN - 30 JUN 2018

1 april - 30 juni

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 498 tkr (14 188).
· Driftnettot uppgick till 2 812 tkr (5 853).
· Rörelseresultatet uppgick till - 17 899 tkr (1 980).
· Periodens resultat uppgick till - 20 611 tkr (88 214).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -41,22
kr (395,44).

1 januari - 30 juni

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 747 tkr (32 119).
· Driftnettot uppgick till 7 370 tkr (13 219).
· Rörelseresultatet uppgick till - 14 447 tkr (8 147).
· Periodens resultat uppgick till - 23 766 tkr (79 987).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 47,53
kr (509,00).

· Likvida medel vid periodens utgång den 30 juni 2018 var 52 456
tkr.

Väsentliga händelser under perioden
Den 7 juni 2018 ansökte Sollentuna Stinsen JV AB om att uppta
obligationerna till handel på företagsobligationslistan hos Nasdaq
Stockholm. Nasdaq Stockholm beslutade att uppta obligationerna till
handel på företagsobligationslistan den 8 juni 2018. Under perioden
har en nedskrivning av fastigheten om - 18 793 tkr skett.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Langerfors, VD Sollentuna Stinsen JV AB
070 239 35 35, rickard.langerfors@magnoliabostad.se

Information i denna rapport är sådan information som Sollentuna
Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.00 a.m.
CEST.

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan
Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt,
bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2.
Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sollentuna-stinsen-jv-ab/r/rapport-for-periode...
http://mb.cision.com/Main/16035/2605145/900594.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.