Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

SOLTECH: ADVANCED SOLTECH-ERBJUDANDE NYTTJADES TILL 62%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Soltech Energys erbjudande till sina aktieägare att förvärva upp till cirka 7,3 miljoner aktier i Advanced Soltech nyttjades preliminärt till cirka 62 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt preliminära resultat förvärvades motsvarande 49 procent av erbjudandet med stöd av inköpsrätter och 12 procent utan.

Ovan innebär att 100 procent av de externa garantiåtagandena kommer att tas i anspråk, motsvarande cirka 25 procent av erbjudandet, och att cirka 17 procent av garantiåtagandena från de existerande huvudägarna Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou kommer att tas i anspråk, motsvarande cirka 13 procent av erbjudandet. Efter ianspråktagande av garantiåtagandena kommer Advanced Soltech därmed att tillföras en sammanlagd likvid om cirka 196 miljoner kronor i samband med erbjudandet.

Som kommunicerades den 28 september 2021 har Nasdaq Stockholm godkänt Advanced Soltechs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Dessa villkor har nu uppfyllts. Handel i Advanced Soltechs aktie på Nasdaq First North Growth Market förväntas inledas den 29 oktober.
Författare Direkt-SE