Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-12

SolTech Energy: Affärslägesuppdatering för SolTech Energy Sweden AB (Publ)

Här nedan följer en fjärde "Affärslägesuppdatering". Dessa
uppdateringar publiceras utöver hel och delårsrapporter samt
pressmeddelanden.

· Koncernens orderläge, undantaget ASRE:s avtal i Kina, uppgår den
11 april 2016 till 37 MSEK, att jämföra med 17,9 MSEK, vid samma
tidpunkt föregående år.

· Dotterbolaget Wasa Rör fortsätter att leverera goda intäkter och
ligger på budget efter första kvartalet, 2016.

· Samarbetet med Sapa Building Systems AB rörande integration av
SolTechs solceller i Sapas aluminiumprofilprodukter går över
förväntan. Avtalet gäller i Norden och Baltikum och samarbetet
lanserades officiellt på Nordbyggmässan i Stockholm, den 5-8 april
2016 och mottagandet från marknaden var överväldigande. I dagsläget
sker förhandlingar med flera stora fastighetsägare rörande omfattande
projekt.

· SolTechs samägda bolag i Kina, ASRE går från klarhet till klarhet
och försäljningsmässigt ligger vi före plan. ASRE:s koncept,
produkter och affärsmodell har visat sig mycket eftertraktad av
kunderna. Sedan affärslägesuppdateringen i december 2015, har ASRE
tecknat ramavtal med två olika regioner i Kina rörande leverans av
solenergisystem motsvarande en installerad effekt av 150 MW (100+50),
under kommande femårsperiod. Som jämförelse skulle en 150 MW
anläggning i Sverige årligen producera cirka 150 000 000 kWh,
motsvarande den årliga snittförbrukningen för cirka 6 000 normala
villor.

· Under 2016 har order motsvarande, 11,7-15,7 MW hittills tecknats
av ASRE i Kina. Fullt driftsatta och anslutna till elnätet, beräknas
dessa generera årliga intäkter motsvarande cirka 20,6-27,5 MSEK. Den
sammanlagda intäkten under avtalens 20 åriga löptid beräknas uppgå
till motsvarande cirka 412,5- 550,5 MSEK och den totala investeringen
till 119,5 - 159,5 MSEK.

VD Frederic Telander i en kommentar:

Att vi levererar i Kina är mycket glädjande och vi ser ingen anledning
till att det inte kommer att fortsätta i framtiden. Samarbetet med
Sapa kring våra gemensamma produkter fick ett mycket positivt
bemötande på Nordbyggmässan och detta är vårt senaste glädje
tillskott. Det känns betryggande att bolaget nu har en stabil bas och
plattform som består av våra traditionella solenergi produkter med
SolTech Sigma (den termiska lösningen med glaspannan), med vår nya
produkt för elproduktion, SolTech ShingEl och våra tunnfilmssolceller
SolTech Supreme. Kompletterat med vårt VS- och
energieffektivitetsbolag Wasa Rör, vårt samägda bolag ASRE i Kina och
samarbetet med Sapa, ser framtiden onekligen mycket spännande ut.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl;
frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på
flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är
en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en
vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som
klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och
elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i
svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika
storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.
SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq
Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 %
samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda
dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är
G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech
Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent
och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent.
Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande
underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i
Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra
regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan
förbinder sig i stället att under ett 20 års avtal köpa samtlig el
och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRES
löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till
kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh.
Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet
att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka
230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/affarslagesuppdatering-for-so...
http://mb.cision.com/Main/2299/9953524/499523.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.