Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

SolTech Energy: Analysguiden: Förvärvar och adderar värden

Analytikerkommentar: Sedan årsskiftet har SolTech Energy Sweden AB
(SolTech eller bolaget) genomfört två förvärv som aktiemarknaden
förfaller ha förbisett effekten av. Bolaget förväntar sig ett
intäktsbidrag om cirka 120 miljoner kronor från de båda förvärven
under 2019. EBITDA-bidraget förväntas landa på om 10,5 miljoner
kronor 2019. Värden som adderas från de båda förvärven är inte
diskonterade i aktiekursen och vi justerar upp vårt motiverade värde
i basscenariot till 14,8 kronor per aktie (från tidigare 12,4
kronor).

Det första förvärvet, det av Nyedal Konsult AB (NKAB), kommunicerades
den 9 januari 2019. SolTech förväntar sig ett intäktsbidrag från NKAB
om 30 miljoner under 2019 och ett EBITDA-bidrag om cirka 1,6 miljon
kronor. SolTech förvärvade 51% av aktierna för en köpeskilling om 5,1
miljoner kronor. Försäljningsmultipeln som förvärvet gjordes till var
0,5x NKABs intäkt under 2018 (cirka 22 miljoner kronor).

Det andra förvärvet av NP-Gruppen AB (NPG) offentliggjordes den 16
januari 2019. Från detta förvärv förväntar sig SolTech ett intäkts-
och EBITDA-bidrag från NPG om 90 miljoner kronor respektive 9
miljoner kronor under helåret 2019. Köpeskillingen uppgick till 27
miljoner kronor för 60 procent av aktierna. Förvärv genomfördes också
på en multipel om 0,5x NPGs intäkter under helåret 2018 (cirka 85
miljoner kronor) och en EBITDA-multipel om cirka 3,3x.

NKAB distribuerar och installerar solceller åt både kommuner och
hushåll med stort fokus på integrerade solceller. NPG är sedan 50 år
tillbaka specialister på tak och takrenoveringar. Förvärven är
således även strategiskt attraktiva och bör kunna ge både
försäljnings- och kostnadssynergier.

Totalt för de båda förvärven förväntar sig SolTech ett intäktsbidrag
om 120 miljoner och ett EBITDA-bidrag om 10,5 miljoner kronor för
helåret 2019. Efter justering för förvärven (och minoriteternas
andel) i vår värderingsmodell ökar det motiverade värdet i
basscenariot till 14,8 kronor per aktie från tidigare 12,4 kronor.
Multipelvärderingen som baseras på 2019 års prognoser stiger också
avsevärt relativt vår senaste analysuppdatering. Även DCF-värderingen
påverkas positivt men inte i samma utsträckning då vi förväntar oss
kraftigt stigande intäkter från den ursprungliga verksamhetsområdena
(elproduktion och integrerade solceller). Läs "Gasar på för
Integrerat" här
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-gasar-p...)).
Som en del av förvärvsfinansieringen kommer nyemitterade aktier som
används som (del)betalningsmedel att emitteras. Det är ett attraktivt
betalningsmedel då den egna aktien har en fördelaktig prissättning
relativt förvärvsobjekten. I bear-scenariot beräknas ett motiverat
pris per aktie om 9,8 kronor (7,8) och i bull-scenariot till 21,0
kronor per aktie (18,1). Vår analys av SolTech kommer uppdateras i
samband med företagets bokslutsrapport.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analytikerkommentar-so...).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/analysguiden-forvarvar-och-ad...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.