Du är här

2018-08-24

SolTech Energy: Delårsrapport SolTech Energy Sweden AB (publ) januari - juni 2018

SolTech Energy visar svarta siffror medtaget poster av
engångskaraktär. Intäkterna i Kina ökar med 116% och för hela
koncernen med 52%.

Starkt halvår för SolTech:

· Nettoomsättningen uppgick till 33,4 (22) MSEK, en ökning med 52 %
jämfört med samma period föregående år.

· Koncernens resultat uppgick till 681 KSEK (-11 065 KSEK). I dessa
siffror ingår poster av engångskaraktär med 2,3 MSEK samt
valutajusteringar motsvarande 8,5 MSEK.

· Periodens rörelseresultat uppgick till -3,8 (-9) MSEK. En
förbättring med 57 % jämfört med samma period föregående år.

· Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,36) kr/aktie.
Kassaflödet uppgick till 0,6 (-28,34) MSEK.

· Intäkter i ASRE ökade till totalt 13,9 MCNY (18,2 MSEK) jämfört
med 6,7 MCNY (8,4 MSEK). En förbättring med 116 % jämfört med samma
period föregående år, varav 51 % konsolideras i koncernen.

· Wasa Rör avyttrat per 1 mars 2018.
Efter rapportperiodens utgång:

· Fortsatt stabil tillväxt i Kina. Totalt 52,21 MW
solenergianläggningar anslutna till elnätet i augusti 2018 att
jämföra med 18,85 MW vid samma period 2017. Dessa beräknas på
rullande 12 månadersbasis generera cirka 70 MSEK i intäkt.

· SolTech Energys samägda kinesiska bolag, "ASRE", fullföljer
övertagande av en rekordorder till bryggeriet JiangSu YangHe Brewery
om 12,7 MW av sin partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Under
avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå
till cirka 276 MSEK.

· Styrelsen i SolTech Energy utser Bolagets nuvarande
styrelseordförande Stefan Ölander till ny VD i Bolaget, gällande från
och med den 31 augusti 2018.Samtidigt kommer extra bolagsstämman att
föreslåsatt nuvarande VD, Frederic Telander övertar rollen som
styrelsens ordförande, även det gällande från och med den 31 augusti
2018.

· Börsintroduktionen av SolTech Energys kinesiska verksamhet, med
Advanced SolTech Sweden AB (publ) "ASAB" som tänkt moderbolag,
planeras genomföras under senhösten 2019. Detta är en senareläggning
mot tidigare aviserade andra kvartalet 2018, vilket offentliggjorts
tidigare genom pressmeddelande.

Läs rapporten i sin helhet.
(http://www.soltechenergy.com/wp-content/uploads/2018/08/SolTech-Energy-S...årsrapport-2018.pdf)

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88
46. Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl.
09,00 CET.

SolTech Energy Sweden AB (publ) - moderbolag i SolTech-koncernen
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med
semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som
samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ),
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och
har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51
procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets
Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på:
www.soltechenergy.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/delarsrapport-soltech-energy-...
http://mb.cision.com/Main/2299/2599984/896785.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.