Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

SolTech Energy: Ny order för SolTechs ASRE ger 63,8 MSEK under avtalets löptid

SolTech Energys samägda dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy
Hangzhou Co. Ltd, ASRE, i Kina har tecknat en order med
textiltillverkaren XinJian TeKuo PiaoZheng (Nantong) Co. Ltd. Ordern
gäller installation av en solenergianläggning på 2,7 megawatt (MW)
som beräknas ge årliga intäkter på cirka 3,19 MSEK. Under avtalets
20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka
63,8 MSEK.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på cirka 2,7 hektar (cirka 27
000 kvm) och årligen producera cirka 2 902 000 kWh. Kunden förbinder
sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20
år. ASRE erhåller under samma period bidrag från centralregeringen
för varje kilowattimme (kWh) man levererar till kunden. Investeringen
i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till
cirka 19,7 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under tredje
kvartalet 2018.

VD Frederic Telander i en kommentar:

· Denna nya kund ligger i Jiangsu-provinsen med 78 miljoner
invånare, strax norr om Shanghai. Vår inbrytning i denna region har
onekligen stor potential. Vi vet även att man här är snabba med att
ansluta anläggningarna till nätet, när dessa väl är färdigbyggda,
vilket i sin tur betyder snabbare intäktsgenerering för ASRE.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech
Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 mars 2018 kl.
07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med
semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som
samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ),
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och
har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51
procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i
Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified
Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. (ASRE) där SolTech
Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP)
äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar,
installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på
kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig
i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som
respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock
för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/ny-order-for-soltechs-asre-ge...
http://mb.cision.com/Main/2299/2474464/807168.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.