Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

SolTech Energy: Ny stororder för SolTechs ASRE i Kina ger 217,6 MSEK under avtalstiden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable
Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Zhejiang
GuXianDao Polyester Dope Dyed Yarn Co. Ltd. Orden gäller installation
av en solenergianläggning på 12 megawatt (MW) och beräknas ge årliga
intäkter på cirka 10,88 MSEK, eller cirka 217,6 MSEK under avtalens
20-åriga löptid.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 11 640 000 kWh. Kunden
förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar
under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att
ägas av ASRE, uppgår till cirka 76,8 MSEK och byggstart planeras till
kvartal 1, 2020.

VD Stefan Ölander kommenterar:

- Detta är vår näst största order hittills i ASRE och anläggningen
kommer täcka en takyta motsvarande cirka 17 fotbollsplaner. Intresset
för ASRE:s erbjudande i Kina är stort och vi har nu 104,3 MW anslutet
till nätet som genererar intäkter, 22,5 MW under byggnation och en
orderstock på 31,5 MW. Potentialen för ytterligare order är god då vi
också har ramavtal på 650 MW i tre olika provinser och en
projektpipeline på 123 MW som vi löpande bearbetar. Vårt mål att nå
605 MW 2021 i installerad kapacitet som är fullt ansluten till nätet
2022, ligger fast.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post:
stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl.
07.40 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen SolTech
Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech
Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market
under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email:
certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable
Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE. Affärsmodellen består i att ASRE
finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer
på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan
förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som
anläggningen producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2021
inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt
ansluten till el-nätet år 2022.

ASRE är ett helägt dotterbolag till Advanced SolTech Sweden AB (publ),
ASAB, som ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till
49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou
Inc.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/ny-stororder-for-soltechs-as...
https://mb.cision.com/Main/2299/2933298/1123994.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.