Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

SolTech Energy: Order i staden ShaoXing för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

ASRE installerar en solenergianläggning på 4 MW (4 000 000 watt) på
taket till ZheJiang Jindun Fire-Fighting Equipment Co. Ltd i
ShaoXing. Anläggningen beräknas generera årliga intäkter för ASRE
motsvarande cirka 7,32 MSEK. Under anläggningens 20-åriga löptid
beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 146 MSEK.

Installationen planeras under inledningen av andra kvartalet, 2016 och
anläggningen beräknas årligen producera cirka 4 000 000 kWh. Kunden
förbinder sig liksom i de övriga avtalen att köpa all elektricitet
som systemet producerar och investeringen i anläggningen, som
fortsätter att ägas av ASRE, uppgår till cirka 40,8 MSEK.

Intäkterna i ASRE konsolideras i SolTechs koncernbalansräkning, där
ASPs minoritetsandel, tillika SolTechs partner i ASRE, bokförs som
minoritetsintressen.

VD Frederic Telander i en kommentar:

- En ny stor order för ASRE i hemmaprovinsen Zhejiang, där försäljningen tagit fart. Tillsammans med Henan-ramavtalet börjar vi få fotfäste i två av de folkrikaste provinserna i Kina. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

För mer information, vänligen kontakta:

Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl;
frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på
flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är
en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en
vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som
klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och
elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i
svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika
storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

SolTech Energy Sweden AB (publ), har cirka 5 600 aktieägare och aktien
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I
koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson
AB. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Mer info på
www.soltechenergy.se

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech
Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent
och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent.
Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande
underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i
Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra
regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan
förbinder sig i stället att under långtidsavtal köpa samtlig el
och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASREs
löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till
kunderna i kombination med olika former av subsidier per producerad
kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med
målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på
cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/order-i-staden-shaoxing-for-s...
http://mb.cision.com/Main/2299/9906735/471992.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.