Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

SolTech Energy: Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden januari - mars 2020

Fortsatt tillväxt under helåret 2020

Under den värsta mänskliga och ekonomiska krisen på decennier
levererar Soltech ett starkt kvartal. Omsättningen är marginellt
lägre än samma period förra året, men bättre vad gäller resultat
efter skatt. Omsättningstappet hänger ihop med vår verksamhet i Kina
och kan tillskrivas Covid-19 pandemin. Den svenska verksamheten ökar
sin omsättning med 22,4 procent jämfört med kvartal 1, 2019. Covid-19
pandemin till trots, räknar vi med att vår expansionsresa fortsätter
på en bra nivå och att årets omsättning överstiger förra årets med
god marginal.

Första kvartalet i korthet:

· Koncernens intäkter uppgick till 52,8 (56,4) MSEK. En minskning
med -6,3%

· Den svenska verksamheten ökade till 37,8 (30,9) MSEK, en ökning
med 22,4 %

· Den redovisade omsättningen i den kinesiska verksamheten är lägre
för kvartalet jämfört med kvartal 1 - 2019, delvis som en konsekvens
av ändrade redovisningsprinciper (se not 2) och påverkan av Covid-19
pandemin

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-9,5) MSEK
· Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten i begränsad
omfattning i första kvartalet. Verksamheten påverkas främst av att
projekt skjuts framåt i tiden, vilket drivs av en lägre aktivitet hos
kunderna

· Koncernen har haft en god orderingång under kvartalet
Väsentliga händelser under perioden

· Den 2 januari tillträdde Soltech som ägare till 100 procent av
aktierna i Soldags i Sverige AB och till 60 procent av aktierna i
Merasol AB

· Den 2 mars tillträdde Soltech som ägare till 70 procent av
aktierna i Takorama AB

· Dotterbolaget Swede Energy tar en order från Castellum på Nordens
hittills största takbaserade solanläggning med ett ordervärde om ca
20 MSEK

· Två nya nyckelpersoner tillträdde sina tjänster: Niclas Lundin som
CFO och Josefin Sollander som Kommunikationschef

· Advanced Soltech Sweden AB ("ASAB") planerade utgivning av gröna
obligationer tillsammans med Nordea och DNB samt den planerade
särnoteringen av aktierna tillsammans med Carnegie och DNB skjuts på
framtiden på grund av den Covid-19 och de osäkerheter som detta
vållat på finansmarknaderna

· Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd ("ASRE")
tecknar nytt samarbetsavtal med Rural Credit Cooperative i Hebi
provinsen som fullt utbyggt beräknas ge cirka 363 MSEK i intäkt under
avtalstiden

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Den 2 maj tillträder Soltech som ägare till 70 procent av aktierna
i Fasadsystem i Stenkullen AB

VD kommentar:

· Jag är stolt över hur koncernen har hanterat den rådande
situationen i marknaden. Trots en mer eller mindre förlamning av
ekonomin på grund av Covid-19 pandemin levererar våra dotterbolag bra
affärer. Dessutom lyckas vi med fyra nya förvärv i Sverige och
förhandlar som planerat med ytterligare företag. Jag kan lova att
alla anställda i koncernen jobbar hårt för att leverera kvalitet till
våra kunder, bidra till att samhället uppnår klimatmålen och för att
ge våra 33 000 aktieägare en god avkastning.

För mer information kontakta:

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.
E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 13.00
CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer,
installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov.
I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där
den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support,
NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama
och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq
First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information
se: www.soltechenergy.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltech-energy-sweden-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/2299/3106242/1243642.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.