Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

SolTech Energy: Soltech förvärvar 100 % av aktierna Soldags i Sverige AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 20 december 2019 tecknat avtal
om förvärv av 100 % av aktierna i solenergiföretaget Soldags i
Sverige AB (Soldags) med tillträde 2 januari 2020. Soldags har kontor
i Stockholm, Göteborg, Falkenberg och Sävsjö och grundades 2017.
Bolaget har 9 anställda och kommer helåret 2019 omsätta cirka 19 MSEK
med ett positivt resultat.

Soldags har varit Soltechs främsta återförsäljare av Soltech ShingEl
och RooF mot privatmarknaden under de senaste åren, men säljer även
standardiserade solenergilösningar. För att intensifiera
marknadsförings- och försäljningsinsatserna mot privatmarknaden av
Soltechs produkter genomförs nu detta förvärv som kommer att ge
Soldags helt andra resurser för att verkligen ta greppet om den
växande konsumentmarknaden för estetiska solenergiprodukter. Denna
marknad bedöms enligt solenergibranschen i dagsläget stå inför sitt
stora genombrott.

Förvärvet av Soldags i ekonomiska termer:

· Samtliga aktier i Soldags värderas till 23,5 MSEK och den totala
förvärvslikviden för 100 % av aktierna uppgår således till 23,5 MSEK,
förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål i Soldags uppnås
under de kommande tre åren, 2020-2022.

· Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 4,7 MSEK samt
nyemitterade Soltechaktier till ett värde av 4,7 MSEK (20 % av
köpeskillingen). Efter 12 (2020), 24 (2021) respektive 36 månader
(2023) kan ytterligare 4,7 MSEK betalas ut i rörlig
tilläggsköpeskilling efter varje enskilt verksamhetsår om uppställda
omsättnings- och lönsamhetsmål för respektive år uppnås.

· Därutöver kan en bonus komma att utgå för verksamhetsåren 2023 och
2024. Dessa bonusar utbetalas i sådant fall med motsvarande 30% av
EBIT för respektive verksamhetsår 2023 och 2024 om mycket högt
ställda mål uppnås.

· Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade
Soltechaktier.

· Soltech och Soldags bedömning är att förvärvet kommer bidra med
cirka 40 MSEK i omsättning verksamhetsåret 2020 och med ett positivt
rörelseresultat. Från och med verksamhetsåret 2021 och framåt räknar
Soltech med en ännu kraftigare omsättningsökning och rörelsemarginal
till följd av ökad försäljning av Soltechs produkter, gemensamma
inköp, marknadsföring, HR och administration.

· Målsättningen för verksamhetsåren 2021 är 100 MSEK och för 2022
180 MSEK i omsättning.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
- Jag är mycket nöjd med detta förvärv då vi nu får utökade resurser
och kompetens att satsa på den växande konsumentmarknaden för
solenergi, och då särskilt på estetisk solenergi. Soldags kommer att
vara en hubb för denna satsning. Soldags VD Anders Olsson har en
imponerande karriär bakom sig från bland annat Tobii och har på kort
tid lyckats samla ett drivet och kompetent team av delägare och
medarbetare. Detta team blir nu en del av Soltech vilket kommer gynna
Soltech och våra aktieägare.

Anders Olsson, VD Soldags i en kommentar:

- Sedan vi drog igång verksamheten har vi överträffat våra
omsättningsmål varje kvartal.När vi nu är redo att ta nästa stora
steg är vi oerhört glada att bli en del av Soltechkoncernen. Med
Soltechs produkter, kompetens, nätverk och finansiella resurser
känner vi att vi har fått en plattform för att lyckas med vår
solenergisatsning och att vi kan bidra både till en stark
koncernutveckling och en bättre miljö. Vi är övertygade om att
Soltechs goda namn kommer att öka vår trovärdighet och tyngd på
konsumentmarknaden ytterligare.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Anders Olsson, VD Soldags. Tel: 0709 16 16 40. Epost: anders@soldags.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2019 kl.
10.45 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och
byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter
- kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en
fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade
solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår
dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power
Solutions och Merasol. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på
Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka
31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank
Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info
på: www.soltechenergy.com

Om Soldags i Sverige AB Soldags i Sverige AB är en av pionjärerna inom högkvalitativa, estetiska och skräddarsydda solenergilösningar för den svenska privatmarknaden. Med våra 200 framgångsrika solcellsinstallationer runt om i Sverige är Soldags på väg att bli en av Sveriges ledande aktörer inom helserviceerbjudanden mot konsument, något som understryks av bolagets starka tillväxt under de senaste två åren.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltech-forvarvar-100---av-a...
https://mb.cision.com/Main/2299/2996342/1165431.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.