Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

SolTech Energy: Soltech förvärvar 70 procent av aktierna i Takorama AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 25 februari 2020 tecknat avtal
om förvärv av 70 procent av aktierna i takföretaget Takorama AB
(Takorama) med tillträde den 2 mars 2020. Takorama har sitt säte i
Ljungskile och grundades 1990. Bolaget har 17 anställda och omsatte
helåret 2019 ca 30 MSEK med ca 8,5 procent i vinst efter finansiella
poster.

Takorama fokuserar påplatta tätskiktstak mot företagsmarknaden och har
en rad ramavtal med stora kunder inom näringslivet och offentlig
sektor. Takorama blir Soltechs andra dotterbolag på västkusten efter
förvärvet av Merasol tidigare i år. Detta är Soltechs första
bolagsförvärv i år som inte är ett solbolag. Det kommer bli fler då
vi tror på att transformera tex takföretag till soltakföretag. Vi ska
ta onoterade traditionella bolag inom tex tak-, fasad- och
elbranscherna in i en börsnoterad miljö och göra dem till hållbara
bolag som utöver sina traditionella affärer adderar solenergi. Det
kommer bygga värde för våra aktieägare och samtidigt vara en stark
kraft för att bidra till att solenergi blir en naturlig del av vår
energimix.

Förvärvet av Takorama i ekonomiska termer:

· Samtliga aktier i Takorama värderas till 14,5 MSEK och den totala
förvärvslikviden för 70 procent av aktierna uppgår således till 10,15
MSEK.

· Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 4,3 MSEK samt
nyemitterade Soltechaktier till ett värde av 2,03 MSEK (20 procent av
köpeskillingen). Efter 12, 24 respektive 36 månader kan ytterligare
totalt 3,82 MSEK betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om
uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.

· Under våren 2023 har Soltech genom ett optionsavtal möjligheten
att förvärva resterande 30 procent av aktierna i Takorama, eller en
önskad del därav. Priset för aktierna under denna option beräknas som
snittet av EBIT i Takorama under verksamhetsåren 2020 - 2022 (3 år)
multiplicerat med sex (6) multiplicerat med den procentsats som
förvärvas.

· Förvärvet av Takorama finansieras helt ur egen kassa och med
nyemitterade Soltechaktier.

· Soltech och Takoramas bedömning är att förvärvet kommer bidra med
ca 33 MSEK i omsättning 2020 och med ett positivt rörelseresultat om
ca 8 - 10 procent.

· Från och med verksamhetsåret 2021 och framåt räknar Soltech med en
fortsatt omsättningsökning med god rörelsemarginal tack vare att
Takorama kommer att addera solenergi till sitt produktutbud.
Därutöver kommer synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma
inköp, marknadsföring, HR och administration att påverka omsättning
och resultat positivt.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
- Vi är glada över att ha kommit överens med Takorama som kännetecknas
av ett stort driv och djupt kunnande. Vi ser stora affärsmöjligheter
när de nu lägger till solenergi i sitt produktutbud. Att transformera
traditionella bolag till solbolag är samhällsnyttigt och en bra
affär.

Michael Norrby, VD Takorama i en kommentar:
- Takorama har alltid stått för en hög kvalitet och vilja att
utvecklas. Vi har de senaste åren upplevt en markant ökning av
förfrågningar inom solenergi varpå detta steg är helt naturligt. Vi
är säkra på att Soltechkoncernen är rätt koncern för oss att växa i
inom solenergi.

För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.
E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 februari 2020 kl.
11.00 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer,
installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov.
I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där
den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support,
NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags och
Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First
North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information
se: www.soltechenergy.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltech-forvarvar-70-procent...
https://mb.cision.com/Main/2299/3045311/1200586.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.