Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

SolTech Energy: SolTechs ASRE får ny order som ger 83 MSEK i intäkt under avtalsperioden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable
Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med SuZhou
LongJie Special Fiber Co Ltd. Ordern gäller installation av en
solenergianläggning på 3,5 megawatt (MW) som beräknas ge årliga
intäkter på cirka 4,15 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas
de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 83 MSEK.

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 35 000 kvm (motsvarande
ca fem fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000 kWh.
Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen
producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från
kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till
kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av
ASRE, uppgår till cirka 22 MSEK. Anläggningen beräknas vara
färdigbyggd under december månad 2018.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
- Vår nya kund är en textilfabrik i Zhangjiagang, som är en med
kinesiska mått liten stad med ca 1,5 miljoner invånare. Staden ligger
16 mil norr om Shanghai och vi är glada över att få fler och fler
kunder i denna stora region.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy. Tel:
070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
(%C2%A0stefan.olander@soltechenergy.com)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 september 2018 kl.
07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North
vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000
aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda
bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är
G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive
anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock
för 2018/2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsom

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-asre-far-ny-order-so...
http://mb.cision.com/Main/2299/2625628/914295.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.