Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

SolTech Energy: Soltechs ASRE i Kina får ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable
Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Jiangsu
Aolibiya Textile Co. Ltd. Orden gäller installation av en
solenergianläggning på drygt 1,9 megawatt (MW) och beräknas ge årliga
intäkter på cirka 1,82 MSEK, eller cirka 36,4 MSEK under avtalets
20-åriga löptid.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 090 880 kWh. Kunden
förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar
under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att
ägas av ASRE, uppgår till cirka 11,91 MSEK och byggstart planeras
till kvartal 1, 2020.

VD Stefan Ölander kommenterar:

- Vi är stolta över denna order under det exklusiva femåriga
samarbetsavtal som tecknades våren 2019 med Jiangsu Siyang
Administrative Committee of Economic Development Zone i Jiangsu
Provinsen, om byggnation av 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100
MW om året i fem år).

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 december 2019 kl.
07.45 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och
byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter
- kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en
fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade
solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår
dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy
Power Solutions. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq
First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable
Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt
i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att
finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på
kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan
förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som
anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen
av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per
producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en
installerad kapacitet på 1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten
till el-nätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag
till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech
Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner,
Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-asre-i-kina-far-ny-...
https://mb.cision.com/Main/2299/2993418/1163514.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.