Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

SolTech Energy: SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 9,84 MSEK under avtalstiden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable
Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med ZheJiang Yile
Machinery Technology Co. Ltd. Orden gäller installation av en
solenergianläggning på 0,6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga
intäkter på cirka 492 TSEK, eller cirka 9,84 MSEK under avtalets
20-åriga löptid.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 600 000 kWh. Kunden
förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar
under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att
ägas av ASRE, uppgår till cirka 3,8 MSEK och byggstart planeras till
kvartal 1, 2020.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post:
stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 november 2019 kl.
13.00 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och
byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter
- kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en
fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade
solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår
dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy
Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq
First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable
Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE. Affärsmodellen består i att ASRE
finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer
på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan
förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som
anläggningen producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023
inneha en installerad kapacitet på 1000 megawatt (MW) som är fullt
ansluten till el-nätet år 2024.

ASRE är ett helägt dotterbolag till Advanced SolTech Sweden AB (publ),
ASAB, som ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till
49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou
Inc.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-asre-i-kina-far-ny-...
https://mb.cision.com/Main/2299/2958717/1139253.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.