Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-05

SolTech Energy: SolTechs ASRE opåverkat av ny subsidiepolitik i Kina

Kina offentliggjorde den 1 juni 2018 en ny subsidiepolicy för
takinstallerad solel. För SolTech Energys samägda bolag i Kina,
Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE innebär
denna att existerande och anslutna anläggningar om 32 MW fortsätter
sin intjäning enligt den gamla modellen till de 20-åriga kontraktens
slut. För de 12 MW under konstruktion samt 25 MW i orderstock innebär
den nya policyn sannolikt en minskad intäkt över kontraktens löptid
om cirka 10 procent mot tidigare angivet estimat. ASRE anser sig dock
kunna kompensera för detta bortfall genom lägre
installationskostnader, lägre rabatt på producerad och såld solel
samt högre effektivitet på solcellerna över tid. Netto skulle således
den nya policyn lämna även orderstock och anläggningar under
produktion opåverkade.

Bakgrund

Av totalt cirka 100 GW solel som installerades i världen 2017, stod
Kina för dryga 52 GW. Pådrivande faktorer har varit Kinas subsidier
för solel, där takinstallerad solel gynnats på bekostnad av
markinstallerad. Den starka tillväxten har därför varit gynnsam för
leverantörer av takinstallerad solel, men samtidigt också resulterat
i ökad konkurrens om kunderna. För att teckna avtal med de mest
attraktiva kunderna med stora tak och höga elpriser, har många
leverantörer utnyttjat subsidierna för att lämna stora rabatter i
förhållande till kundens normala elleverantör. Detta har drivit
tillväxten i marknaden ytterligare. För att minska risken för
överhettning har NDRC, The National Development & Reform Commission,
offentliggjort en ny policy för bidrag. Man hoppas således kunna
kontrollera tillväxten i marknaden och samtidigt stänga ute oseriösa
aktörer som bygger projekt av lägre kvalitet.

Den nya policyn innebär att centralregeringens bidrag per producerad
kWh för takinstallerad solel från och med 1 juni, 2018 kommer att
sänkas från nuvarande 0,37 kinesiska Yuan (CNY) till 0,32 CNY per
kWh. NDRC har också satt ett "tak" på 10 GW för bidragsberättigad
takinstallerad solel för 2018.

De bidrag som provinsregeringen i Zhejiang, staden Hangzhou och vissa
distrikt i Hangzhou lämnar är dock oförändrad och betalas som
tidigare ut under 20 respektive 5 och 3 år.

Innebörd för ASRE

ASRE:s intäkter från installerad kapacitet om 32 MW som är ansluten
till nätet och producerar el, påverkas inte av dessa förändringar.
Bidraget per kWh från centralregeringen gäller i alla avseenden i 20
år och till den tariff som gällde när anläggningen registrerades hos
myndigheterna inför byggnation.

VD Frederic Telander i en kommentar:

- Policyförändringen motsvarar i stort våra och ASREs förväntningar.
Vi har förberett oss för en justering en längre tid och även
kommunicerat att en sådan kommer i de prospekt vi publicerat, såväl
avseende aktie som obligationsemissioner. Det är vår absoluta
övertygelse att ASRE successivt kommer att kunna anpassa sig till ett
system utan bidrag från central- eller provinsregeringen, staden
Hangzhou eller distriktet. Medtaget de förutsättningar som då råder,
är vi övertygade om att ASRE kommer att kunna generera samma nivå på
avkastning utan bidrag som vi idag gör med dessa bidrag. Genom lägre
installationskostnad per watt, lägre rabatt per producerad kWh till
kunden, successivt högre elpris över tid och inte minst effektivare
solceller. ASREs tunnfilmsteknik producerar nämligen cirka 5-10
procent mer elektricitet per installerad watt/år vid jämförelse med
kiselsolceller i Kina.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech
Energy Tel; 08-441 88 46.

E-post: frederic.telander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 14:30
CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med
semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som
samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ),
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och
har ca 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent
samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige
och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified Adviser
är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. (ASRE) där SolTech
Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP)
äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar,
installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på
kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig
i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som
respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock
för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-asre-opaverkat-av-ny...
http://mb.cision.com/Main/2299/2541034/854705.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.