Du är här

2017-09-21

SolTech Energy: SolTechs ASRE tecknar ytterligare order i Zhejiang provinsen

SolTech Energys dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med
Zhejiang Xinle Textile & Chemical Fiber Co. Ltd. i staden Shaoxing,
gällande installationen av en solenergianläggning på 938 KW som
beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,18 MSEK. Under avtalets 20
åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka
23,6 MSEK.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på nästan en hektar (10 000 m2)
och årligen producera cirka 938 000 kWh. Kunden förbinder sig att
köpa all elektricitet som anläggningen producerar. Investeringen i
anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka
7,4 MSEK och denna är planerad att vara färdigbyggd under början av
andra kvartalet 2018. ASREs orderbok för 2017 uppgår därmed till
26,64 MW.

Shaoxing är en snabbt växande fyramiljonersstad, känd för sina
textilfabriker och för att vara födelseort till en rad kinesiska
kulturpersonligheter. ASRE har med denna anläggning tecknat order på
sex anläggningar här. Shaoxing är granne med sexmiljonersstaden
Ningbo, där ASRE sedan tidigare tecknat order på nio anläggningar och
i ASREs hemstad Hangzhou med 8,7 miljoner invånare, har man också
tecknat order på flertalet anläggningar. Samtliga dessa är tillhöriga
provinsen Zhejiang, Kinas tredje största ekonomi och exportör där
ASRE nu tecknat order på totalt tjugofem anläggningar. Provinsen
tillverkar främst elektronik och annan utrustning.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech
Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 september 2017 kl.
07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med
semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som
samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ),
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och
har över 11,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51
procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen
ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB.
Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme
som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer
från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika
former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en
orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en
installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt
driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard
sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-asre-tecknar-ytterli...
http://mb.cision.com/Main/2299/2351240/725533.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.