Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-16

SolTech Energy: SolTechs dotterbolag i Kina tar ny order i Shanghai som ger 6,92 MSEK under avtalstiden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable
Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Shanghai
United Financial Investment Co. Ltd. Orden gäller installation av en
solenergianläggning på 380 KW och beräknas ge årliga intäkter på
cirka 346 TSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de
ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 6,92 MSEK.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 380 000 kWh. Kunden
förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar
under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att
ägas av ASRE, uppgår till 2,542 MSEK och byggstart planeras till
kvartal 3, 2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:

- Denna order är en av de mindre vi fått, men strategiskt mycket
viktig då kunden ligger i megastaden Shanghai med ca 30 miljoner
invånare. Vår erfarenhet hittills är att affärer i en stad eller
region snabbt ger fler affärer i samma område.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post:
stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 juli 2019 kl.
07.30 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi,
NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige
och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First
North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 28 000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner,
Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech
Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i
att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller
solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för
anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20 års avtal
köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande
intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt
från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på
att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021
inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt
ansluten till nätet 2022.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-dotterbolag-i-kina-...
https://mb.cision.com/Main/2299/2864119/1078130.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.