Du är här

2018-08-08

SolTech Energy: Stefan Ölander ny VD i SolTech Energy och Frederic Telander ny ordförande

Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ) har utsett Bolagets
nuvarande styrelseordförande Stefan Ölander till ny VD i Bolaget,
gällande från och med den 31 augusti 2018. Samtidigt föreslås i
kallelsen till extra bolagsstämma att nuvarande VD, Frederic Telander
övertar rollen som styrelsens ordförande, även det gällande från och
med den 31 augusti 2018.

Tillväxten i SolTechs kinesiska verksamhet var 2017 dryga 600 procent.
Frederic Telander har successivt i takt med att koncernens kinesiska
verksamhet växt, ägnat mer och mer av sin tid åt denna betydande del
av SolTech. Inte minst har finansieringen av det samägda kinesiska
dotterbolaget ASRE via SolTechs delägda dotterbolag Advanced SolTech
Sweden AB (ASAB), krävt fullt fokus. Från och med den 31 augusti
kommer Frederic således parallellt med ordförandeskapet i SolTech
Energy fortsätta att vara VD för ASAB. Syftet är att vidareutveckla
ASAB till att bli moderbolag för SolTech-koncernens verksamhet i Kina
i enlighet med tidigare offentliggjorda planer.

Stefan är investerare och styrelseledamot i SolTech Energy sedan 2011
och ordförande sedan 2013. De senaste två åren har Stefan varit
arbetande styrelseordförande på heltid med ansvar för
varumärkesfrågor, affärsutveckling och kommunikation. Stefans
specialitet är marknadsföring samt varumärkes- och bolagsbyggande.
Han har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom både SEB och
Kinnevik tillika som grundare av och VD för Rewir fram till 2010.
Rewir var Sveriges ledande varumärkesbyrå och 2006 sålde Stefan Rewir
till den noterade Intellecta-koncernen. Stefan är sedan i juni 2011
styrelsemedlem och ägare i Zacco, ett ledande konsultföretag inom
immaterialrätt i Europa med cirka 700 MSEK i omsättning. Stefan äger,
privat och via bolag, 1 178 952 aktier i SolTech Energy AB (publ).

Frederic Telander i en kommentar:

- Stefan och jag har arbetat nära varandra ända sedan han kom in i
SolTech som investerare, vilket vi kommer att fortsätta med även
efter denna rockad. Då vi nu i Sverige och i Europa liksom på sikt
även i övriga världen ska ta marknadsandelar med vår ShingEl och
andra produkter, är det logiskt att Stefan med sina spetskompetenser
tar rollen som VD. Som ordförande och med starka personliga
relationer i Kina fokuserar jag än mer på byggandet av en långsiktigt
livskraftig kinesisk kraftkoncern baserad på solenergi.

Stefan Ölander i en kommentar:

- Jag ser fram mot att tillsammans med mina medarbetare plocka fram
SolTechs alla styrkor och bygga ett framgångsrikt och vinstgivande
Bolag. Att göra riktig skillnad både för miljön och för våra
aktieägare är mitt mål.

För mer information, vänligen kontakta: Stefan Ölander,
Styrelseordförande SolTech Energy, Tel: 070-739 80 00. Mail;
stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 augusti 2018 kl.
08:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med
semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som
samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ),
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och
har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51
procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets
Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på:
www.soltechenergy.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/stefan-olander-ny-vd-i-soltec...
http://mb.cision.com/Main/2299/2588064/888199.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.