Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

Soltechgruppen tecknar två order i Kina som ger cirka 47 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med

AnHui ShanLong Textile Technology Co. Ltd och AnHui HuaChenShiJia Textile Technology Co. Ltd. Båda bolagen har samma ägare. Ordrarna gäller installation av två solenergianläggningar på 2,24 respektive 0,65 megawatt (MW) och beräknas tillsammans ge årliga intäkter på cirka 2,35 MSEK, eller cirka 47 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 17,3 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2021. Projekten når god lönsamhet helt utan subventioner och är belägna i Anhui provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vår säljorganisation fortsätter att skörda framgångar i Anhui provinsen. Det är särskilt roligt att kunna leverera flera bra projekt till samma kund. Våra anläggningar som är robusta och tåliga, har tidigare testats av tyfoner och nu även av senaste tidens översvämningar och oväder, vilket inte har orsakat några nämnvärda skador.

För mer information kontakta:


Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-mail:
max.metelius@advancedsoltech.com eller Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)


Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama, Fasadsystem, Measol, Takrekond, Din Takläggare, Annelunds Tak,  Ljungs Sedum,  Provektor, Rams El och Takbyrån. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 65 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com

Bifogade filer


Soltechgruppen tecknar två order i Kina som ger cirka 47 MSEK under avtalstiden

Författare MFN