Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Sonetel Aktiebolag: Sonetel genomför riktad nyemission av aktier om totalt cirka 3,67 miljoner SEK

Styrelsen i Sonetel AB (publ), org.nr 556486-5847 ("Sonetel" eller
"Bolaget"), har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av
aktier om totalt cirka 3,67 miljoner SEK.

Styrelsen har idag fattat beslut om att genomföra en riktad emission
av högst 402 251 nya aktier till en teckningskurs om 9,13 SEK per
aktie. Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som erhölls
från årsstämman den 19 december 2018.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett
kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning och
därigenom stärka Bolagets finansiella ställning.

Genom den riktade nyemissionen kommer Bolaget tillföras 3 672 551,63
SEK före transaktionskostnader i huvudsak bestående av kostnader för
legal rådgivning och praktisk hantering.

Deltagare i den riktade nyemissionen utgörs av såväl nya investerare
(tre stycken) som befintliga aktieägare (fem stycken) enligt
följande:

Nya investerare: (i) Hans Sköld (77 000 aktier) och (ii) Lars Ocklind
(83 000 aktier), samt (iii) Gerhard Dal (32 858 aktier).

Befintliga aktieägare: (i) Pierre Sahlstrand (88 914 aktier), (ii) Ulf
Mannestig (43 811 aktier), (iii) Lennart Oscarsson (32 858 aktier),
(iv) Göran Ofsén (21 905 aktier) samt (v) Anders Oscarsson (21 905
aktier).

Betalning för de nya aktierna ska erläggas inom de närmaste dagarna.
Nettolikviden från den riktade nyemissionen avses att användas för
att möjliggöra den fortsatta utrullningen av Bolagets nya tjänster.

"Vi har sedan några månader tillbaka påbörjat den kommersiella
lanseringen av vår nya tjänst med artificiell intelligens", säger
Henrik Thomé, VD för Sonetel. "Nettolikviden ger oss den buffert vi
behöver för att fortsätta utrullningen gentemot de 1,4 miljoner
småföretag som redan har ett Sonetelkonto samt via andra
marknadsföringskanaler."

Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar en rabatt om 5 procent
baserat på aktiens volymvägda genomsnittskurs under en tidsperiod om
10 handelsdagar omedelbart föregående och inklusive den 15 november
2019. Styrelsen är av uppfattningen att teckningskursen är
marknadsmässig.

Den riktade nyemissionen motsvarar cirka 10 procent av dagens
aktiekapital och antal aktier och röster i Bolaget och kommer medföra
en utspädning om cirka 9 procent av aktiekapitalet och antalet aktier
och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka från 1 005 627,75
SEK till 1 106 190, 50 SEK och antalet aktier och röster kommer att
öka från 4 022 511 till 4 424 762.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Sonetel AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 23.00 CET.

__________

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en
Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har
hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen
av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien.
Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest
snabbväxande teknikföretag ("Sweden Technology Fast 50"), samt ett av
Europas 500 mest snabbväxande företag ("Technology Fast 500? Europe,
Middle East & Africa"), med en tillväxt på 459 % från 2013 till 2016.
Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North
Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser
(e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
E-post: henrik@sonetel.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan
att, förvärva eller teckna värdepapper i Sonetel. Detta
pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller
en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan
registrering, eller i enlighet med tillämpligt undantag från
registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse. Sonetel har inte för avsikt att registrera någon del av
värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av
värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
i USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION
AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA
FÖRESKRIFTER.

LE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sonetel-aktiebolag/r/sonetel-genomfor-riktad-...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.