Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-23

Sotkamo Silver: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014, SAMMANSTÄLLNING

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

* Periodens resultat uppgick till -2 217 kSEK (-2 385) och resultat per aktie
uppgick till 0,16 SEK (-0,17).
* Övriga intäkter uppgick till 429 kSEK (750).
* Likvida medel uppgick per 31 mars 2014 till 4 548 kSEK (11 095).
* Investeringar under januari - mars 2014 uppgick till 1 807 kSEK (3 709).
* Eget kapital uppgick per 31 mars 2014 till 105 500 kSEK (107 732).
* Kända och indikerade mineraltillgångar ökade betydligt
* Silvergruvans mineralreserver ökade med 33 %
* Bolaget erhöll gruvsäkerhetstillstånd enligt statens nya säkerhetskrav
* En uppdaterad feasibility-studie färdigställdes
* Årsstämma hölls den 21 mars 2014
* Sotkamo Silver AB offentliggjorde ett prospekt avseende företrädesemission
om cirka 42,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

* Avtalet med ABB angående Silvergruvans teknologileveranser och
finansieringsarrangemang förlängs till slutet av 2014
* Sotkamo Silver tillfördes ca 39 MSEK genom företrädesemission

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och
kassaflödesposter och 31 december 2013 för balansräkningsposter..

Kommande finansiell information

* Halvårsrapport för perioden januari - juni publiceras den 22 augusti 2014
* Delårsrapport för perioden januari - september publiceras den 18 november
2014
* Bokslutskommuniké för 2014 publiceras den 16 februari 2015
* Årsstämma för 2014 kommer att hållas den 23 mars 2015

Aktiedata

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 14 152 856. Kvotvärdet är 10
kr. Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 528 561,47.

Den av Sotkamo Silver AB (publ) nyligen genomförda företrädesemissionen, som
godkändes av årsstämman den 21 mars 2014, har inneburit att antalet aktier i
bolaget har ökat med 6 483 564 aktier. De nya aktierna har registrerats hos
Bolagsverket. Det totala antalet aktier och röster i Sotkamo Silver uppgår
därefter till 20 643 198 aktier och aktiekapitalet till 141 596 341,47
kronor, vardera aktie med ett kvotvärde på ca 6,86 kronor.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga på www.silver.fi

Stockholm den 23 maj 2014.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver
och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo
kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att
redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting
Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga på www.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.