Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-13

Sotkamo Silver: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015, SAMMANSTÄLLNING

DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 månader; juli – september)

* Kvartalets resultat uppgick till -294 kSEK (-2 474) och resultat per aktie
uppgick till ‑0,01 SEK (‑0,12).
* Övriga intäkter uppgick till 4 kSEK (68).
* Investeringarna under juli-september 2015 uppgick till 11 162 kSEK (3 384).

DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (9 månader; januari – september)

* Periodens resultat uppgick till -6 500 kSEK (-5 046) och resultat per aktie
uppgick till – 0,31 SEK (‑0,27).
* Övriga intäkter uppgick till 446 kSEK (597).
* Likvida medel uppgick per 30 september 2015 till 6 361 kSEK (21 339).
* Investeringar under januari - september 2015 uppgick till 14 626 kSEK (7
046), varav 10 000 kSEK (0) avser Blaikengruvans anrikningsverk.
* Eget kapital uppgick per 30 september 2015 till 129 913 kSEK (136 561).
* Tester bekräftar malmsorterarens effektivitet vid Silvergruvan.
* Ett lånelöfte om 85 miljoner SEK erhölls från
Innovationsfinansieringsverket TEKES.
* Sotkamo Silver förvärvade Blaikengruvans anrikningsverk.
* Utmärkta prospekteringsmål i Mo i Rana-området i Norge.
* Höga silver- och guldhalter vid borrning i Silvergruvans djupförlängning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

* Förbättrade villkor för TEKES-lån
* Taaleritehdas tecknade konvertibler i Sotkamo Silver för 14,1 MSEK samt gav
en emissionsgaranti
* Arttu Ohtonen har utsetts till ny VD för det finska dotterbolaget

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och
kassaflödesposter och 31 december 2014 för balansräkningsposter.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga påwww.silver.fi

VD HAR ORDET

Sotkamo Silvers ledning har under senaste 12 månaderna aktivt utvecklat
Silvergruvans tekniska och geologiska förutsättningar, genom nya borrningar,
analyser och tester. Jag bedömer att detta betydligt har förbättrat
projektets lönsamhet då resultaten införs i produktionslinjen. De utförda
åtgärderna och utvecklingsprojektets resultat har förbättrat lönsamheten vid
nuvarande silverpriser.

Arbetet med att ro en finansieringslösning i hamn är prioritet ett för
styrelse och ledning. De möjligheter som har undersökts är ökning av eget
kapital, obligationslån eller andra komplexa finansieringslösningar. Målet är
att finansieringspaketet kommer att bestå av flera delar, så att det blir en
så bra lösning som möjligt för våra ägare. De senaste åren har varit svåra
för industriinvesteringar och inte minst inom gruvindustrin, men nu känner vi
av den ökade investeringsviljan.

Vi har förhandlat fram ett finansierings- och leveransavtalet med ABB Oy
Finland där storleken på finansieringen är beroende av leveransens värde, men
maximerat till 5 MEUR, vilket motsvarar cirka 47 miljoner SEK.

Innovationsfinansieringsverket TEKES, har gett Sotkamo Silver ett lånelöfte om
finansiering genom utvecklingslån om sammanlagt 9,4 MEUR, vilket motsvarar
cirka 88 miljoner SEK.

Bolaget förvärvade anrikningsverket vid Blaikengruvan tidigare i år. Verket är
väl anpassat till Sotkamo Silvers behov och gör att Silvergruveprojektets
totala kapitalbehov minskar med 7 MEUR, vilket motsvarar cirka 65 miljoner
SEK, i förhållande till om Bolaget köpt ett nytt verk från annat håll.

Taaleritehdas tecknade ett konvertibellån i Bolaget för 14,1 miljoner SEK med
ett kvotvärde om SEK 6,86 den sista oktober. De har samtidigt lämnat en
emissionsgaranti om totalt 3 MEUR, vilket motsvarar cirka 28 miljoner SEK.
Teckning av konvertiblerna och emissionsgarantin är en del av det slutliga
finansieringspaketet för byggandet av Silvergruvan.

De ovan nämnda delarna av finansieringspaketet är mycket viktiga steg vid den
slutliga finansieringen av Silvergruvebygget. Vi har en bit kvar till
målgång, men med den kassa vi har idag kan vi arbeta vidare åtminstone 12
månader till.

Till slut vill jag varmt tacka Ilkka Tuokko, för de stora insatser som han har
gjort för Bolaget nu när han har gått i pension. Hans entusiasm och
engagemang har varit och är avgörande för Silvergruvans utveckling. Styrelse
och ledning är också glada att Ilkka Tuokko vill fortsätta arbeta för oss som
styrelsens ordförande i det finska dotterbolaget.

Jag passar även på och välkomnar Arttu Ohtonen till hans nya befattning som VD
för det finska dotterbolaget.

Timo Lindborg

ÖVRIG INFORMATION

Kommande finansiell information

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

* Bokslutskommuniké för 2015 publiceras den 12 februari 2016
* Årsstämma för 2015 kommer att hållas den 17 mars 2016

Aktiedata

Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 596 341,47. Kvotvärdet var 6,86 kr.
Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 20 643 198

En fullständig Bokslutskommuniké på svenska kan hämtas från:

http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de översatta versionerna.

Stockholm den 13 november 2015.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD
Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver
och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo
kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver
har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade
JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International
Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska
Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX
Helsinki. ISINnummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.