Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-16

Sotkamo Silver: ETT SAMTYCKE OM INVESTERING AV 5,7 MEUR HAR INGÅTTS MED EUROMIN LTD. DET BESTÅR AV RIKTADE NYEMISSIONER OM TOTALT 36 MSEK (3,7 MEUR) OCH DÄRT

Mining Associates, som är ett välkänt oberoende internationellt gruvfokuserat
konsult- och värdepappersföretag, har avslutat sin tekniska due diligence och
en omfattande oberoende granskning av den ekonomiska modellen i
Silvergruveprojektet. Undersökningen inkluderade investerings- och
driftskostnader. Mining Associates drog slutsatserna att Feasibility studien
och den ekonomiska modellen av Sotkamos Silvergruva är korrekta.

Efter ett framgångsrikt slutförande av due diligencen beslöt Mining
Associates, via sitt helägda bolag EuroMin Limited att teckna aktier i
Sotkamo Silver AB genom en riktad emission om 4,9 MSEK (”Första teckningen”).
Dessutom, har EuroMin möjlighet att senast den 31 januari 2017 genom en
efterföljande riktad emission teckna aktier för 31 MSEK ("Andra Teckningen").
Teckningskursen är 3,50 SEK vid båda teckningarna, totalt SEK 36 089 469,50
(cirka 3,7 MEUR).

Efter fulltecknad investering kommer valberedningen till årsstämman föreslå
nominering av Greg Paholski till Sotkamo Silver ABs styrelse. Greg Paholski
har en betydande teknisk kunskap inom gruvutveckling och gruvdrift .
Dotterbolaget Sotkamo Silver Oy kommer också att erbjuda Greg att bli ledare
för den tekniska arbetsgrupp, som ska skapas för att övervaka byggandet av
Silvergruvan. Gruppen rapporterar till det finska dotterbolaget.

Utöver kapitalinsatsen, har Mining Associates åtagit sig att erbjuda ett
förlagslån om 2 miljoner euro, senast den 20 mars 2017 som beskrivs nedan, i
enlighet med överenskommen lånedokumentation.

Den riktade emissionen

Styrelsen har beslutat, enligt ett bemyndigande från årsstämman den 17 mars
2016 och registrerat hos Bolagsverket den 24 mars 2016 att emittera 10 311
277 aktier till EuroMin Limited. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillfalla EuroMin Limited.

EuroMin har för avsikt att ta en ägarandel om cirka 9,1% av utestående aktier
och röster.

Teckningskursen per aktie vid båda tillfällena är SEK 3,50 (cirka 0,35 euro),
totalt 36 089 469,50 kronor (3,7 MEUR) vid full teckning. Investeringen kan
göras i två rater:

- Första teckningen: EuroMin Limited tecknar 1 398 572 aktier till ett pris av
SEK 3,50/aktie, en total investering om SEK 4 895 002 som ska betalas före 23
december 2016.

- Andra teckningen: EuroMin Limited har för avsikt att teckna 8 912 705 aktier
till ett pris av SEK 3,50/aktie, en total investering om SEK 31 194 467,50
som ska tecknas senast den 31 januari 2017, och betalas senast den 8 februari
2017.

Både EuroMin Limited och dess moderbolag Mining Associates Limited, är
registrerade i Hong Kong, där Mining Associates har sitt huvudkontor.

Huvudmotivet för investeringen är att det anses vara viktigt och i Bolagets
intresse att få en ny storägare med omfattande globala gruvkunskaper och för
att säkra den finansiering som krävs för att utveckla Silvergruvan. Bolagets
styrelse och Mining Associates bedömer att teckningskursen motsvarar
marknadsvärdet före investeringarna.

Förlagslåneavtalet

Under förutsättning av att parterna kommit överens har Mining Associates
åtagit sig att låna Bolaget EUR 2 000 000, per den 20 mars 2017. Förlagslånet
ska ha en årlig ränta motsvarande 12 %, där räntan betalas halvårsvis. Lånet
har en löptid på 3 år.

MMG Capital Limited (“MMG Capital”) har agerat som Corporate Finance rådgivare
till Sotkamo Silver AB vid transaktionen.

"Efter Mining Associates detaljerade genomgång av vår Feasibility studie och
den ekonomiska modellen samt deras positiva slutsatser, är jag mycket säker
på att kunna slutföra uppbyggnadsfasen av Silvergruveprojektet som planerat.
Framtidstron har stärkts av Mining Associates investeringsbeslut.

Vi är glada över att få Mining Associates som en ny storägare. Vi uppmuntras
av deras breda tekniska gruvkunskaper och globala erfarenheter, vilket ger
ytterligare värde till Bolagets verksamhet framöver. Vår ambition är att alla
bygg- och konstruktionsarbeten ska vara färdigställda i slutet av 2017, med
målet att nå full produktion under första halvåret 2018 ".
Säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

"Efter en omfattande detaljerad studie på 6 månader av Sotkamo Silvers planer
och den ekonomiska modellen av Silvergruveprojektet, bestämde vi oss för att
investera i bolaget.

Vi är glada över att ha nått ett bindande avtal med bolaget för vår
investering. Mining Associates har under november 2016 arbetat med bolaget
för att skapa en detaljerad genomförandeplan för byggande av Sotkamo Silvers
gruva. Genom denna investering vinner Mining Associates plats för ett mycket
attraktivt gruvprojekt och Sotkamo Silver kan dra nytta av den kollektiva
erfarenheten av dussintals erfarna personer med gruverfarenhet. Vi ser fram
emot att bli en aktiv del av ledningsgruppen och att föra vår kärntekniska
expertis, som vunnits genom gruvprojekt genomförda runt om i världen vidare
för att stödja utvecklingen och en framtida drift av Sotkamo Silvers gruva.
"Säger Tony Page, VD, Mining Associates

Om Mining Associates:
Mining Associates är en ledande global geologi-, resurs- och gruvkonsult med
kontor med huvudkontor i Hong Kong och kontor i Australien, Storbritannien
och Kanada. Konsultverksamheten tillhandahåller teknisk expertrådgivning inom
ett brett spektrum av mineralråvaror, geologiska miljöer och brytningsmetoder
genom ett stort utbud av globala projekt. Våra tekniska kompetenser sträcker
sig från prospektering till fulla genomförbarhetsstudier, gruvdrift och
nedläggningar.

Mining Associates söker projekt där vi ser tillväxtmöjligheter, eller korta
vägar till produktion och positivt kassaflöde. Mining Associates ökar värdet
i mineraltillgångarna genom att utöka resurserna, slå samman tillgångar, lösa
tekniska hinder eller revidera utvecklingsidéer. Den slutliga
genomförandeplanen för Sotkamo Silvers gruva, som ska utvecklas tillsammans
med Mining Associates kommer att finnas tillgänglig på Bolagets web-sidor.

Informationen är sådan som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i
de översatta versionerna.

Stockholm 16 december 2016

Timo Lindborg

VD

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland
samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i
Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att
redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting
Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Antalet aktier och röster är 103 215 990 innan registrering hos Bolagsverket.
Antalet aktier och röster efter registrering av företrädesemissionen blir 113
527 267.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910

ISIN-nummer fo?r teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga påwww.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD
Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com ellerwww.silver.fi.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.