Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-12-22

Sotkamo Silver: LOVANDE PROSPEKTERINGSRESULTAT VID HOPEAVUORI GULDFYNDIGHET

Nuvarande mineraltillgångar vid Hopeavuoris guldförekomst i Tammerforsområdet
uppskattas till 238 000 ton med en guldhalt på 3,8 g/ton guld. De uppnådda
resultaten visar att Hopeavuoris guldförekomst har potential för avsevärt
ökade mineraltillgångar.

Ca 500 meter väster Hopeavuoris huvudförekomst, finns en mindre fyndighet
Hopeavuori West. Mängden av antagen mineraltillgång beräknas uppgå till ca 50
000 ton med en guldhalt på 1,3 g/ton guld. Detta område kommer att ingå i
nästa prospekteringsfas tillsammans med området mellan fyndigheterna.

Dessa mineraltillgångar tillhör kategorin antagen, enligt JORC 2012. En
”cut-off” på 0,5 g/t guld. Ingen ”top-cut” har använts vid beräkningarna.
Uppskattning av mineraltillgången baserar sig borrning, geofysiska
undersökningar och tredimensionell modellering.

Hopeavuori-fyndighetens anrikningsegenskaper har undersökts vid Mineral
Technology Laboratory of Geological Research Center. Provet var ett 71 kilos
prov som tagits på diamantborrkärnor med en genomsnittlig guldhalt av 4,62
g/t.

I den mineralogiska studien användes en hydroseparationsmetod för att
undersöka fyndighetens tillämplighet för gravitationsanrikning. En guldhalt
på 3718 g/t vid ett utbyte på 5,7 % kunde erhållas i den tyngsta fraktionen.

I ett skakbordstest i laboratorieskala kunde en guldhalt på 228 g/t nås vid
ett guldutbyte på 18,7%. I ett flotationstest gjord på avfall från
skakbordtest kunde det erhållas ett grövre koncentrat med en guldhalt av 72,7
g/t och guldutbyte på 74,9%. Om endast flotation användes kunde ett
koncentrat med en guldhalt på 80 g/t erhållas med ett guldutbyte på 92,9%.

Anrikningstester visar att det är möjligt att framställa guldkoncentrat, medan
ytterligare tester behövs för att optimera anrikningsprocessen.

Se: http://www.silver.fi/sivu/se/projects/reports_and_drilling_results/

"Jag är mycket nöjd med resultaten från Hopeavuoris guldförekomsts
undersökningar. De visar att med ytterligare undersökningar har fyndigheten
potential att bli en betydande och exploaterbart fyndighet. Dessa
undersökningar är det första steget i att utveckla våra guld- fyndigheter i
Tammerforsområdet. Genomförda undersökningar skapar förtroende för den
potential som våra fyndigheter har inom detta område ",
säger Timo Lindborg.

Stockholm den 22 december 2014.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

Den oberoende konsulten Dr Jyrki Parkkinen, doktor i geologi, EURGEO, ), har
genomfört mineratillgångsuppdateringen. Han har en ”Qualifeid person” status
enligt “The European Federation of Geologists” (EFG). Dr Parkkinen är i helt
oberoende ställning till Bolaget och äger inga aktier i Sotkamo Silver.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de översatta versionerna

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande
silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i
Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att
redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting
Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga påwww.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com ellerwww.silver.fi

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.