Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-11

Sotkamo Silver: MINERALRESERVERERNA ÖKAR MED 33 % I SILVERGRUVAN

Sotkamo Silver har nöjet att presentera en uppdatering av mineralreserverna
(malm) vid Silvergruvan.

Silvergruvan.

Mineralreserverna (malm) i kategorin Bevisade och Sannolika är på sammanlagt 3
336 000 ton med en silverhalt på 102 gram/ton Ag (JORC code).

I jämförelse med föregående mineralreservsuppskattning har total mängd silver
i de Bevisade och Sannolika mineralreserverna ökat med 33 % till 10 940 026
Oz (troy ounce) silver. Ökningen är 12 % i tonnage och 18 % i silverhalt.

Silverhalten i malmen under de planerade första fyra produktionsåren är på
mellan 120-130 g/t silver i malmen och guldhalten är ca 0,4 g/t i malm. Under
det tredje planerade produktionsåret utökas kapaciteten från 350 000 ton till
450 000 ton malm per år. Planerad produktionstid med de nu kända
mineralreserverna är 8-9 år.

Förutom dessa mineralreserver finns bland de tidigare publicerade
mineraltillgångarna 1,33 miljoner ton Antagna mineraltillgångar med 75 g/t
silver, och cirka 0,5 miljoner med mer än 100 g/t silver, där en väsentlig
del av dessa mineraltillgångar kan omvandlas till malm på ett
kostnadseffektivt sätt och med rimlig mängd ytterligare borrning för att
därmed öka malmreserverna.

Tabell. Silvergruvans malmreserver, mars 2014

Mineralreservsuppskattningen följer den australiska JORC-koden. Beräkningarna
är utförda med en ”cut-off” på 35 €/ton malm vid underjordsbrytning och 25
€/ton malm vid dagbrottsbrytning. Malmreserven har ett brytningsutbyte på 90
% och gråbergsutspädning på 15 % i vid underjordsbrytning och 10 % vid
dagbrott. Silverhalten i den utspädda mineraliseringen har uppskattats till
31,3 g/ton Ag.

Jouni Kankkunen MSc (Mining), MAusIMM har utarbetat
Mineralreservuppskattningen. Outotec (Finland) Oy har på uppdrag av Sotkamo
Silver Oy utfört en översyn av mineralreservsuppskattningen och den
gruvtekniska delen vid uppdateringen av Silvergruvans Bankable Feasibility
Study. Översynen utfördes av Pekka Lovén, MSc (Mining), MAusIMM (CP) hos
Outotec (Finland) Oy. Han innehar en Qualified Person status, enligt Joint
Ore Reserves Committee JORC, 200. De uppdaterade mineralreserverna (malmen)
baserar sig både på information från slutförd uppdatering av Bankable
Feasibility Study, och information från Sotkamo Silver.

Sotkamo Silver beställde en uppdatering av den tidigare framställda Bankable
Feasibiity Studien från CTS Engtec Oy, där beräkningarna baseras på den nya
informationen om malmreserverna, dagens kostnader, den nya brytningsplanen
och de senaste offerterna från leverantörer, bygg -och entreprenörsbolag.
Rapporten publiceras i sin helhet under mars månad.

”Jag är mycket tillfredsställd med ökningen av mineralreserverna, mängden
silvermängd i malmen och det nya brytningsschemat. Närmaste mål är att
ytterligare öka de höghaltiga malmreserverna för att därmed kunna, minska
kostnaderna och öka lönsamheten.

Huvudmålet för 2014 är att kunna meddela marknaden att vi har
finansieringsplanen klar och att vi påbörjar byggandet av gruvan. Dessa
resultat har bekräftat att den planerade nyemissionen och de fortsatta
arbetena är väl motiverade. Jag är övertygad om att dessa åtgärder och
ständiga förbättringar är nyckeln till vår framgång, vilket kommer att ge en
ekonomiskt livskraftig framtid" Säger Timo Lindborg, koncernchef.

Stockholm 11 mars 2014

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver
och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo
kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att
redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting
Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga påwww.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com ellerwww.silver.fi

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.