Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till Usa, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland
eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara olaglig.

Styrelsen för Sotkamo Silver AB (publ) (”Sotkamo Silver” eller ”Bolaget”) har
upprättat ett prospekt avseende nyemission samt upptagande till handel,
vilket nu har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet
kommer också att passporteras till Finland.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsidawww.silver.fi. Det tryckta
prospektet kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt
från Sotkamo Silver, telefon +46 (0) 708 666 799, e-mail:
agnetha.pernerklint@silver.fi. Frågor om teckning och betalning i Sverige
besvaras av emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB tfn: +46 (0)8 684 05
800. Frågor om teckning och betalning i Finland besvaras av
emissionsinstitutet FIM Bank Ltd tfn: +358 (0)9 6134 6250.

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare i samband med
nyemissionen.

Villkor i sammandrag

* De som på avstämningsdagen den 26 mars 2014 är registrerade som aktieägare
i Sotkamo Silver äger företrädesrätt att för två (2) innehavda aktier
teckna en (1) ny aktie.
* Teckningskursen är 6 SEK per aktie, alternativt, vid teckning med stöd av
teckningsrätter registrerade hos Euroclear Finland, 0,68 EUR per aktie.
Teckningskurserna i svenska kronor respektive euro gäller även för teckning
av nya aktier utan stöd av teckningsrätter.
* Teckningsperiod: 31 mars - 14 april 2014 (kontoförande institut och
förvaltare kan av praktiska skäl utfärda en deadline för anmälan/uppdrag
för teckning som är före teckningsperiodens utgång)
* Emissionsbelopp: maximalt 42 478 902 SEK
* Handel med teckningsrätter på NGM Equity: 31 mars - 9 april 2014
* Handel med teckningsrätter på NASDAQ OMX Helsinki: 31 mars - 7 april 2014
* Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NGM Equity: 31 mars 2014 till
dess att emissionen har registerats av Bolagsverket.
* Handel med interimsaktier på NASDAQ OMX Helsinki: 31 mars 2014 till dess
att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sotkamo Silver AB skall
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980)
och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 27 mars 2014 klockan 09.00 (CET).

Stockholm 27 mars 2014

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

LADDA NER PROSPEKT:
http://www.silver.fi/tiedostot/reports/Financial%20Reports/140327_Sotkam...

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver
och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo
kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att
redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting
Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga påwww.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.