Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER: SISTA DAGEN FÖR HANDEL I TECKNINGSOPTIONER TO4 PÅ NASDAQ HELSINKI DEN 25 AUGUSTI 2017.

Vänligen observera att du måste vara innehavare av en (1)
teckningsoption TO4 för att kunna teckna en (1) ny aktie. En (1)
teckningsoption TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till
teckningskursen 4 SEK (NGM) alternativt 0,42 EUR (Nasdaq HEL) per
aktie i Sotkamo Silver AB.

Bolaget påminner om att sista dagen för handel i teckningsoptioner TO4
på Nasdaq Helsinki är idag den 25 augusti 2017 och på NGM den 29
augusti 2017. Observera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas
för teckning av aktier senast den 31 augusti 2017 blir ogiltiga och
förlorar därmed sitt värde. Det totala antalet teckningsoptioner TO4
uppgår till 20 643 198 stycken. För att dina teckningsoptioner inte
ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar nya aktier med
samtidig kontant betalning alternativt säljer dina teckningsoptioner.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya
aktier tillförs Bolaget ca 82,5 MSEK före emissionskostnader.

För teckningsoptioner TO4 på NASDAQ Helsingfors, Finland

De som har sina teckningsoptioner TO4 på ett värdepapperskonto i
Finland i det finska värdepapperssystemet, måste fylla i en
anmälningssedel i enlighet med instruktionerna från sitt
förvaringsinstitut eller kontoförande bank, eller i det fall
teckningsoptionerna är förvaltarregistrerade, av förvaltaren.

En innehavare som inte mottagit någon information från sin
kontoförande bank kan kontakta Evli Bank Plc genom att ringa +358
(0)9 4766 9573 (måndag till fredag mellan 9.00 16.00 EEST) eller
genom att skicka ett e-mail till operations@evli.com .

Teckningskursen 0,42 euro per aktie ska vid tiden för tecknandet
betalas i sin helhet i samband med tecknandet enligt de instruktioner
som ges av respektive förvaringsinstitut, kontoförande bank eller
till Evli Bannk Plc.

En innehavare som har sina teckningsoptioner TO4 förvaltarregistrerade
måste skicka in sina anmälningssedlar i enlighet med förvaltarens
instruktioner.

För teckningsoptioner TO4 på NGM Equity Sverige;

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner TO4 som
finns i det svenska värdepappperssystemet (Euroclear Sweden AB) ska
ske genom ifyllande av anmälningssedel med samtidig kontant betalning
om 4 kronor per aktie enligt information på anmälningssedeln.
Anmälningssedeln postas, mailas eller faxas till Hagberg & Aneborn
Fondkommission enligt instruktion på anmälningssedeln.
Anmälningssedeln finns tillgänglig på Sotkamo Silver AB:s hemsida
www.silver.fi samt Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida
www.hagberganeborn.se.

För dig som har dina teckningsoptioner TO4 i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerade teckningsoptioner) sker teckning enligt
följande;

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner TO4 ska ske i
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. För mer
information och vidare instruktioner avseende teckning av nya aktier,
vänligen kontakta din bank eller annan förvaltare. Tänk på att
förvaltaren behöver din anmälan om utnyttjande av teckningsoptioner i
god tid innan teckningstiden avslutas.

Villkor för teckningsoption TO4 i korthet

Teckningsoptioner TO4 emitterades i samband med Bolagets
företrädesemission i juli 2016 och kan utnyttjas för teckning av nya
aktier under perioden 1 augusti - 31 augusti 2017. En (1)
teckningsoption TO4 berättigar till teckning av en (1) aktie för 4
kronor per aktie alternativt 0,42 euro per aktie för de aktier som är
tecknade med optioner registrerade i det finska värdepappersystemet.

Stockholm den 25 augusti 2017

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 augusti kl.08:45 svensk tid.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
OMX Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.

Det finns 20 643 198 teckningsoptioner och var och en ger rätt att
teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver-sista-dagen-fo...
http://mb.cision.com/Main/15292/2333352/713868.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.