Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Spago: Extrastämma godkänner incitamentsprogram

Dagens extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade om
ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Syftet med programmet är att
knyta nyckelpersoners ersättning närmare aktieägarnas.

Den extra bolagsstämman beslutade om att anta ett långsiktigt
incitamentsprogram (LTI 2019) om högst 570 000 teckningsoptioner att
förvärvas av styrelseledamöter, VD, forskningschefen och anställda.

Optionerna ska tecknas till marknadsvärde beräknat enligt Black &
Scholes-modellen och teckningskursen sätts till den genomsnittliga
volymviktade betalkursen för Spagos aktie på Spotlight Stock Market
under perioden 13 - 27 november 2019.

Syftet med LTI 2019 är att koppla en större del av ersättningen till
nyckelpersoner till bolagets och aktiens långsiktiga värdetillväxt
och därigenom sammanlänka deras intressen med aktieägarnas. LTI 2019
är också ett väsentligt redskap för att Spago ska lyckas attrahera
och behålla nyckelpersoner, vilket också är väsentligt för
värdetillväxten.

För ytterligare information, kontakta Eugen Steiner, styrelsens
ordförande, +46 705 406519, steiner.eugen@gmail.com, eller Mats
Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188,
mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar
nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets
utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva
MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för
radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att
utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller
tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap
för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago
Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och
samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade
patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som
kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik
av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner
personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning
men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva
kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god
MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka
möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets
nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv
strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel
till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential
att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i
synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/extrastamma-godkanner-incitamentsprog...
https://mb.cision.com/Main/11651/2960735/1140837.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.