Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Spago: Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIGT.

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago Nanomedical" eller
"Bolaget") offentliggör prospekt med anledning av
företrädesemissionen av aktier ("Företrädesemissionen") som godkändes
av den extra bolagsstämman den 15 april 2020. Prospektet har idag
godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen
förväntas inbringa cirka 47 MSEK före emissionskostnader och omfattas
till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Spago Nanomedical genomför en företrädesemission av aktier för att
finansiera slutförandet av den initiala kliniska utvecklingen av
SpagoPix och för att ytterligare accelerera Tumorad®-projektet med
primärt mål att generera preklinisk "proof of concept".

"Emissionen säkrar Spago Nanomedicals finansiering inför en viktig
period i bolagets utveckling där den första kliniska studien med
SpagoPix ska slutföras samtidigt som vårt andra projekt Tumorad
avancerar i snabb takt", säger VD Mats Hansen.

Företrädesemissionen omfattar högst 10 514 839 aktier. Den som på
avstämningsdagen den 23 april 2020 var aktieägare i Spago Nanomedical
äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje
aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på
avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att
teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen är 4,50 SEK per aktie.
Även allmänheten har möjlighet att teckna.

· 28 april - 11 maj 2020 - Handel i teckningsrätter

· 28 april - 13 maj 2020 - Teckningsperiod

· 18 maj 2020 - Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns
tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s
respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se,
www.redeye.se). Det kommer även finnas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att
finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor.
Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta
emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på
telefonnummer +46 8 408 933 50.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är
legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn
är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller
Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, +46 763 148 063,
hanna.olsson@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk
utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad
plattform av polymera material med unika egenskaper som kan
möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago
Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm
(kortnamn: SPAG).

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/spago-nanomedical-ab--publ--offentlig...
https://mb.cision.com/Main/11651/3096099/1235390.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.