Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Spago: Spago Nanomedical delårsrapport juli - september 2019

JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

· Resultatet för kvartalet uppgick till -5 095 KSEK (-2 241 KSEK)
· Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -11 898 KSEK (-8
959 KSEK)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet
uppgick till -0,24 SEK (-0,14 SEK)

· Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av kvartalet till
22 983 KSEK (28 194 KSEK)

JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

· Resultatet för perioden uppgick till -14 255 KSEK (-7 787 KSEK)
· Rörelsens kostnader för perioden uppgick till -30 625 KSEK (-28
836 KSEK)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, för perioden
uppgick till -0,72 SEK (-0,51 SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET JULI - SEPTEMBER

· Produktionen av material till den kliniska studien SPAGOPIX-01
slutfördes och studien initierades

· Första patienten i SPAGOPIX-01 studien doserades med SN132D och
genomgick MR-undersökning

· SpagoPix produktpatent godkändes i Europa
VD HAR ORDET

Klinisk studie med SPAGOPIX igång

Den största händelsen hittills i bolagets historia är starten av den
kliniska studien SPAGOPIX-01 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala där
vi testar säkerhet och MR-parametrar med SN132D i patienter med
bröstcancer. Denna milstolpe nåddes efter framgångsrik GMP-produktion
av materialet och är i sig ett viktigt kvitto på att våra partiklar
går att producera i stor skala med bibehållen kvalitet. En annan
anledning till att denna produktion var en viktig milstolpe ligger i
utmaningen att arbeta med nanopartiklar, ett material som skall
fungera i gränslandet mellan kemi, fysik och biologi, vilket ställer
stora krav på precision i tillverkningsprocessen. Studien löper nu på
med en första analys efter sex patienter varefter beslut fattas om
att eventuellt justera dos och MR-parametrar. Målet är att inkludera
upp till 20 patienter och studiens primära syfte är att dokumentera
säkerhet.

Medan syftet med SpagoPix-projektet är diagnostik, utvecklar vi inom
ramen för Tumorad® en annan variant av partiklar som också ansamlas i
tumörer men vars syfte är att behandla cancer genom att bestråla den
lokalt inne i kroppen med en radioisotop. Den gradvisa fördelningen
av mer resurser till Tumorad® till följd av att det interna arbetet
med SN132D minskar, börjar nu ge resultat. Under kvartalet har vi
gjort flera framsteg när det gäller optimeringen av partiklarnas
storlek och sammansättning som i förlängningen kan ha stor betydelse
för deras ansamling i tumörer. Vi genomför nu verifiering av några
varianter med förhoppningen att inom kort kunna utse "lead compound"
i projektet.

Vi fortsätter därmed framåt mot målet att erbjuda effektiva preparat
för bekämpning av cancer baserat på våra patenterade nanopartiklar
med inbyggda egenskaper för diagnostik och behandling av solida
tumörer.

Mats Hansen
VD Spago Nanomedical AB

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar
nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets
utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva
MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för
radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att
utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller
tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap
för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago
Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och
samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade
patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som
kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik
av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner
personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning
men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva
kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god
MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka
möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets
nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv
strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel
till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential
att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i
synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/spago-nanomedical-delarsrapport-juli-...
https://mb.cision.com/Main/11651/2957184/1140482.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.