Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-07

Spago: Spago Nanomedical utser produktkandidat i SpagoPix-projektet

Den slutliga formuleringen av det tumörselektiva kontrastmedlet
SpagoPix har verifierats biologiskt och uppfyller de kriterier som
ställts upp avseende toxicitet och tolererbarhet i pilotstudier.
SpagoPix är därmed redo för vidare utveckling i regulatoriska
studier.

SpagoPix är ett kontrastmedel som selektivt ansamlas i tumörer och
därigenom väsentligt kan förbättra cancerdiagnostik med
magnetresonanstomografi (MR). De fysikalisk-kemiska egenskaperna hos
den aktiva ingrediensen, bolagets egenutvecklade nanomaterial,
fastställdes tidigare i år och innebar ett avgörande steg för
projektet och den dittills största milstolpen för bolaget. Nu har
även den slutliga formuleringen av kontrastmedlet, den lösning som
ska användas för injektion, fastställts.

"Den slutliga versionen av SpagoPix har nu passerat det sista nålsögat
inför regulatoriska tester i djur och människor. Det är också
tillfredställande att vi har uppnått en produktionskapacitet för att
tillgodose det regulatoriska prekliniska programmet", säger Oskar
Axelsson, CSO för Spago Nanomedical.

Produktkandidaten, benämnd SN132D, kommer att testas i regulatoriska
GLP-studier för att dokumentera säkerhet och farmakokinetik inför den
första kliniska studien i människa. Det prekliniska programmet kommer
att utföras externt av ett s.k. CRO-bolag.

"För bolaget är detta ännu ett mycket stort steg. Att vi nu har ett
material som är redo för att gå vidare i regulatorisk utveckling
betyder en avsevärd riskreducering för SpagoPix-projektet", säger
Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial
för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är
primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix
samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets
affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till
regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan
utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av
projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka
patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med
etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och
metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling
och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av
bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider
(radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.
Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av
många cancerformer.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical
AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7
december 2016 kl 11:10.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spago/r/spago-nanomedical-utser-produktkandida...
http://mb.cision.com/Main/11651/2139192/600729.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.