Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

Spago: Teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO9 i Spago Nanomedical inleds idag

Idag måndag den 11 mars 2019 inleds teckningstiden för de
teckningsoptioner som emitterades i samband med Spago Nanomedical ABs
("Spago Nanomedical") företrädesemission i oktober 2017.
Teckningstiden pågår till och med fredag den 22 mars 2019.

Anmälningssedel och övrig information finns tillgänglig på Spago
Nanomedicals och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsidor
(www.spagonanomedical.se respektive www.hagberganeborn.se).

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO9:

· Teckningstid är 11 mars 2019 till och med 22 mars 2019
· Varje fem (5) teckningsoptioner ger rätt att påkalla teckning av
en (1) ny aktie

· Teckningskurs har enligt teckningsoptionens villkor satts till
8.50 SEK per aktie

· Sista dag för handel med teckningsoptioner på Spotlight Stock
Market är den 20 mars 2019

Viktiga tidpunkter:

· Teckningsperiod inleds måndag den 11 mars
· Sista dag för handel med teckningsoptioner är onsdag 20 mars
· Teckningsperioden avslutas fredag 22 mars
· Offentliggörande av utfall planeras under vecka 13
· Omvandling av interimsaktier till aktier planeras ske under vecka
14

Anvisningar för betalning av aktier tecknade med stöd av
teckningsoptioner av serie TO9:

För dig som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen
kontakta din förvaltare för ytterligare information.

För dig som har direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt
instruktioner på anmälningssedel. Teckningsoptionerna ersätts
därefter med Interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos
Bolagsverket.

Totalt antal utestående teckningsoptioner av serie TO9 är 22 938 884
stycken. Vid fullt utnyttjande tillförs Spago Nanomedical cirka 39
MSEK före emissionskostnader.

Frågor angående teckningsförfarandet kan ställas direkt till Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB som administrerar emissionen. Hagberg &
Aneborn Fondkommission nås via telefon 08-408 933 50 eller e-post
info@hagberganeborn.se.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar
nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets
utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva
MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för
radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att
utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller
tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap
för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago
Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och
samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade
patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som
kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket
god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar
möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med
MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets
nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv
strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel
till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential
att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i
synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/teckningstiden-for-teckningsoptioner-...
https://mb.cision.com/Main/11651/2760518/1005412.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.