Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Spago: Tumorad[®] patent godkänns i Japan

Spago Nanomedical AB (publ) har idag fått besked att den japanska
patentmyndigheten avser att godkänna bolagets ansökan om produktskydd
för Tumorad[®].

"Patentet gäller materialet och är därför centralt för
Tumorad[®]-projektet. Japan är dessutom en potentiellt stor marknad
för radionuklidterapier, varför patentet är viktigt. Detta visar på
höjden i vår innovation och stärker projektets kommersiella
förutsättningar", säger VD Mats Hansen.

Patentet med titeln "Nanostructures and applications thereof"
(ansökningsnummer 2017-501494) är giltigt till 2035.

Godkännandet innebär att Spago Nanomedical har produktskydd för
Tumorad[®] på de största marknaderna för radionuklidterapier.
Tumorad[®] har sedan tidigare patentskydd i flera strategiskt viktiga
regioner, inklusive USA och EU.

Tumorad[®] utvecklas som en ny typ av radionuklidterapi baserad på
Spago Nanomedicals material och en terapeutisk radioaktiv isotop för
tumörselektiv strålbehandling av cancer.

Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av
många cancerformer. Tumorad[®] har potential att behandla aggressiva
och spridda tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av
terapier. För närvarande genomförs ett omfattande program för att
dokumentera proof of concept inför prekliniska säkerhetsstudier och
kliniska prövningar.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk
utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad
plattform av polymera material med unika egenskaper som kan
möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago
Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm
(kortnamn: SPAG).

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical
AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23
april 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/tumorad--patent-godkanns-i-japan,c309...
https://mb.cision.com/Main/11651/3095505/1234787.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.