Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Spago: Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i Spago Nanomedical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman i Spago Nanomedical AB
som avses hållas i Stockholm den 6 maj 2020.

I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts
bestående av minst tre ledamöter som utses i samråd med de
röstmässigt största aktieägarna per den 30 september, samt styrelsens
ordförande. Efter att vissa ägare valt att avstå representation har
valberedningen följande sammansättning:

Peter Lindell, representerar Berinor BV samt eget innehav

Mikael Lönn, representerar eget innehav

Eva Redhe, representerar eget innehav

Eugen Steiner, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsett Peter Lindell till ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till
stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt
arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.
Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av
revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra
detta via e-post till styrelsens ordförande: steiner.eugen@gmail.com

För ytterligare information, kontakta Eugen Steiner, styrelsens
ordförande, +46 705 406519, steiner.eugen@gmail.com, eller Mats
Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188,
mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar
nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets
utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva
MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för
radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att
utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller
tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap
för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago
Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och
samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade
patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som
kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik
av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner
personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning
men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva
kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god
MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka
möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets
nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv
strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel
till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential
att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i
synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/valberedning-utsedd-infor-arsstamman-...
https://mb.cision.com/Main/11651/2960538/1146882.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.