Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-15

SPARANDE: BANKFÖRENINGEN IFRÅGASÄTTER AKTIVITETSMÅTTSKRAV

STOCKHOLM (Direkt) Svenska Bankföreningen anser att man kan diskutera huruvida
ett lagstadgat informationskrav på ett aktivitetsmått för fonder alltid kan
anses vara i investerarnas intresse.

Det framgår av branschorganisationens remissvar på utredningen "En hållbar,
transparent och konkurrenskraftig fondmarknad" som bland annat berör frågan
om aktiv respektive passiv fondförvaltning.

I utredningen föreslås att fondbolaget för en fond som inte är en indexfond
ska redovisa ett aktivitetsmått eller på annat sätt beskriva hur
förvaltningen bedrivs. Syftet är att en investerare ska kunna göra en
bedömning av den årliga avgiftens storlek i förhållande till fondens
aktivitetsmått.

Bankföreningen uppger sig visserligen kunna instämma i uppfattningen att det
är rimligt att investerarna får ett bättre underlag för att bedöma vilken
grad av aktivitet man kan förvänta sig om man investerar i en viss fond och
om detta står i rimlig proportion till avgiften.

"Samtidigt kan det diskuteras om följsamhet till ett i förväg uppsatt
aktivitetsmått alltid kan anses vara i investerarnas intresse", skriver
Bankföreningen.

Marknadsförhållandena kan nämligen vara sådana att fondbolaget efter analyser
bedömer att de befintliga placeringarna i huvudsak är de mest fördelaktiga
för investerarna och därför gör betydligt färre transaktioner än vad
aktivitetsmåttet indikerar, resonerar branschorganisationen.

I utredningen föreslogs även att krav införs på hållbarhetsinformation från
fondbolagen. Bankföreningen är positiv till en ökad information om hur
fondbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor och hur de beaktas i förvaltningen.

En annan branschorganisation, Fondbolagens förening, välkomnar i sitt
remissvar utredningens förslag.

"Föreningen välkomnar utredningens ansats att skapa goda förutsättningar att
driva fondverksamhet i Sverige och stärka den svenska fondbranschens
konkurrenskraft", står det att läsa.

Fondbolagens förening uppger sig vara mycket positiv till förslagen som är av
stor vikt för att bibehålla en stark fondbransch, heter det i remissvaret.

Utredningen presenterades i somras. Utredaren föreslog att lagändringarna ska
träda i kraft den 3 januari 2018.
---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.