Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-17

SPARANDE: INGET ÖKAT FONDÄGANDE PÅ SMÅLISTORNA EFTER NYA REGLER

STOCKHOLM (Direkt) Trots sommarens regeländring, vilken gav svenska
aktiefonder möjlighet att investera mer än 10 procent av fondens kapital på
smålistor så som First North, Aktietorget och NGM, märks inget ökat
fondägande på dessa marknadsplatser.

Petter Hedborg, vd för Modular Finance som driver ägartjänsten Holdings,
förväntar sig dock att det kommer.

"Det har startats ett antal micro cap-fonder de senaste åren som sannolikt
uppskattar det här mycket, och det är troligt att dessa kommer utnyttja det
nyvunna manöverutrymmet. Samt även branschspecifika fonder, där det är
viktigare att följa sitt branschfokus än någon exakt storlek på bolagen",
säger Petter Hedborg.

Fram tills den 6 juli i år fick svenska aktiefonder placera högst 10 procent
av kapitalet i bolag listade på de så kallade MTF-plattformarna First North,
NGM Nordic MTF och Aktietorget. Anledningen är att bolagen på dessa
marknadsplatser av Finansinspektionen dittills räknats som onoterade ur ett
fondplaceringsperspektiv.

Numera är det fritt fram att investera i princip obegränsat på
MTF-plattformarna, förutsatt att förvaltaren håller sig till fondbolagets
interna placeringsregler. Detta eftersom Finansinspektionen efter en
omtolkning av ett EU-direktiv inte längre räknar MTF-noterade bolag som
onoterade.

Regeln att svenska aktiefonders innehav i onoterade värdepapper inte får
överstiga 10 procent av kapitalet är alltså kvar, det är FI:s omtolkning som
öppnat för ökat fondägande på t ex Nasdaq First North.

Förutsättningen för att en handelsplattform ska inkluderas av
direktivomtolkningen är att den ska vara öppen för allmänheten.

Petter Hedborg är sammantaget positiv till förändringen.

"Som fondsparare är det alltid bra att bilda sig en uppfattning om personen
som förvaltar fonden. På ett plan kan man säga att det inte är fondbolaget du
investerar i, utan fondförvaltaren. Letar man efter överavkastning gäller det
att hitta riktigt duktiga stockpickers och investerare. Men det är varken mer
eller mindre viktigt nu efter FI:s omtolkning, att som sparare göra jobbet i
valet av förvaltare", säger Petter Hedborg.

Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, tycker att det är bra att fondförvaltarna
får större frihet, men är kritisk till hur informationsgivningen går till.

"Fondbolagen är generellt sett dåliga på att förklara hur förändringar
påverkar sparare. Det är långtifrån alla som är medvetna om den inneboende
risken med illikvida bolag, att det kan innebära problem för en fond att
sälja ett innehav om likviditeten torkar upp. Det finns en risk att det nu
självspelande pianot skär sig vid en rejäl sättning på börsen, så att säga",
säger sparekonomen.

Enligt Petter Hedborg finns det ingen direkt anledning att som fondsparare
oroas över eventuellt ökad risk i sitt sparande - snarare bör man glädjas
över möjligheten att andelsäga fonder med ett bredare investeringsmandat,
även om MTF-listorna har ett mindre rigoröst regelverk. Petter Hedborg
poängterar att spararen ska kunna ställa krav och lita på att fondbolagets
ägarstyrnings- och analysarbete sköts tillfredsställande. Han påtalar att det
ligger i fondens eget intresse att inte vara överviktade i de mindre bolagen
på något riskfyllt sätt.

Nordnets sparekonom Joakim Bornold välkomnar på det hela taget utvecklingen,
med reservation för att den innebär ett stort ansvar för fonderna. Bornolds
ståndpunkt är att fondernas möjlighet till ökat risktagande medför att
spararen ska kunna begära en hög nivå av transparens.

"I stort tycker jag det var rätt att man genomförde förändringen. Det är bra
att möjligheten att investera i de mindre bolagen ökar, men man måste göra
det med stor försiktighet", säger Joakim Bornold.

Nyhetsbyrån Direkt har kontaktat förvaltare för en handfull svenska småbolags-
samt micro cap-fonder, för att undersöka huruvida dessa har nyttjat det
utökade investeringsmandatet. Ingen av de tillfrågade förvaltarna har
hittills ökat fondens exponering på MTF-plattformarna till en följd av
regelomtolkningen. Det ska dock noteras att micro cap-fonder inte räknas som
så kallade UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities), utan specialfonder. Specialfonder har möjlighet att investera
upp till 20 procent av kapitalet i onoterade bolag, och hade alltså redan
innan förändringen en större handlingsfrihet på MTF-plattformarna, än vanliga
aktiefonder.

Det finns dock en viktig reservation vad gäller villkoret för att ett
MTF-listat bolag ska betraktas som noterat av FI i detta sammanhang: Det
måste ske en regelbunden handel i dess aktie och likviditeten behöver vara
tillräckligt god. Huruvida ett enskilt bolags aktie uppfyller detta krav
avgör Finansinspektionen.

Hur går då Finansinspektionens bedömning av detta till? Och vad händer
exempelvis om ett fondinnehav går från god till sämre likviditet, och inte
längre av FI betraktas som noterat i detta hänseende?

Nyhetsbyrån Direkt har sökt myndigheten för klargörande. David Vikström,
jurist på avdelningen för marknadsuppföranderätt på FI, förklarar att det i
grund och botten ankommer på fondförvaltaren att fatta beslut.

David Vikström upplyser vidare om att det framgår i det aktuella dokumentet
(Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på MTF-plattform,
2017-07-06), hur förvaltare ska agera när fonden investerar i MTF-upptagna
bolag. Det finns inga officiella nivåer avseende acceptabel aktieomsättning,
eller några av Finansinspektionen kommunicerade ingående detaljer, för
prövning av likviditet.

"Jag vill poängtera att en individuell prövning löpande måste göras och att
denna prövning ankommer på förvaltaren. Jag har full förståelse för de
tolkningssvårigheter som är förenade med dessa frågeställningar.
Finansinspektionen har dock förtroende för att marknaden kan hantera dessa
frågeställningar på ett seriöst vis", säger David Vikström.

David Vikström säger vidare att om en fonds portföljinnehav på grund av
försämrad likviditet inte längre anses uppfylla kraven, och gränsen på 10
procent onoterat därmed överskrids, ska förvaltaren vidta åtgärder (det vill
säga sälja) så att fonden hamnar på rätt sida gränsen så snart det är
lämpligt.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.