Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-01

Sparbanken Skåne: Delårsrapport januari-juni 2018 för Sparbanken Skåne

LUND, 2018-08-01 09.00 CET. Den höga aktivitetsnivån fortsätter i
Sparbanken Skåne. Andra kvartalet 2018 innebar flera nyheter som skapar
mervärde för bankens kunder. Resultat exklusive goodwillavskrivningar och
före skatt uppgår till 157 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 5
procent från årets första kvartal.

God tillväxt i bland annat bolåneportföljen bidrar till stark utveckling
för såväl affärsvolym som räntenetto i Sparbanken Skåne. Rörelsekostnaderna
ligger i nivå med föregående kvartal och kreditkvaliteten i banken är
fortsatt hög.

– Det har varit ett bra andra kvartal. Både privat- och företagsmarknaden i
vårt verksamhetsområde har utvecklats stabilt. Banken står väl rustad för
framtiden, med en finansiell styrka som ger många möjligheter, säger VD Bo
Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2018

* Rörelseresultatet uppgick till 50 mkr (43 mkr)
* Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 157 mkr
(150 mkr)
* Räntenettot ökade med 4 procent till 230 mkr (221 mkr)
* Kostnaderna uppgick till -313 mkr (-311 mkr)
* Kreditförluster uppgick till -1 mkr (-11 mkr)
* Affärsvolymen ökade med 3 procent till 193 miljarder kronor (187
miljarder kronor)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 1 2018)

Viktiga händelser kvartal 2 2018

* Intjäningen i banken utvecklas väl. God tillväxt i bolåneportföljen
påverkar räntenettot positivt. Kostnadsdisciplin och kreditkvalitet
är hög.
* Flera nyheter har lanserats under kvartalet som skapar mervärde för
kunderna. Bland dessa har introduktionen av maxpris på bolånesidan
fått massmedial uppmärksamhet.
* Samarbetet med UtbildningsForum, ett bolag finansierat av Sparbanken
Skånes tre ägarstiftelser, har en fortsatt viktig roll i arbetet med
att utveckla kundernas digitala kompetens och användning av bankens
digitala tjänster.
* Småföretagsbarometern ger positiva besked för Skåne. Exempelvis
utvecklas sysselsättningstillväxten bättre i Skåne än i riket som
helhet. Sommarens extrema torka skapar speciella utmaningar inom
lantbrukssektorn.
* Banken har fått tillstånd av Finansinspektionen att beräkna
kapitalkrav för kreditrisker i enlighet med intern
riskklassificeringsmetod för ytterligare en del av bankens
utlåningsportfölj. Effekten av detta innebär att bankens
kapitalsituation kommer att stärkas under kommande kvartal.
* Riksgälden har fastställt nya regler för landets mellanstora
systemviktiga finansinstitut vad gäller krav på efterställda skulder.
Sparbanken Skåne står väl rustad och kommer i god tid att kunna möta
kraven som gäller från år 2022.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 klockan
9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna,
näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet,
smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas
nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska
sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet
från bankrörelsen tillbaka till samhällsutvecklande ändamål.

Bilaga

* Sparbanken_Skåne_Q2_2018_FINAL

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.