Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Sparbanken Skåne: Konjunkturanalys pekar allt tydligare på inbromsning i Skåne

Konjunkturavmattningen har blivit tydligare i Skåne under det senaste
året, även om kurvorna inte pekar nedåt. Det skapas fortsatt jobb,
men tillväxten har avtagit samtidigt som arbetslösheten stabiliserat
sig kring nio procent. Det visar höstens upplaga av rapporten Skånsk
konjunktur.

Mellan november 2018 och september 2019 tillkom knappt 7 500 jobb i
Skånes privata och offentliga näringsliv, en ökning med 1,3 procent.
Ökningen är lägre än den genomsnittliga jobbtillväxten under perioden
2014-2018, som låg på 2,0 procent. Framförallt är det i
storstadsregionerna längs Öresundskusten och i Lundaområdet som
tillväxten mattats av.

- Den ekonomiska inbromsning det talats om är nu tydlig även i Skåne.
Jobben blir fortfarande fler i näringslivet, men det sker i en
långsammare takt än tidigare, säger Rasmus Roos, bankchef på
Sparbanken Skåne.

Arbetslösheten i Skåne var 9,3 procent i september 2019, precis som i
september 2018. Det innebär en stagnation efter flera års sjunkande
arbetslöshetsnivåer. Skånes arbetslöshet är markant högre än i riket
i stort. Skillnaden mellan Skåne och riket var 0,5 procentenheter i
september 2008, men i september 2019 var den hela 2,3 procentenheter.
Den strukturella arbetslösheten har stigit och arbetslösheten är
större i alla grupper i Skåne än i riket, Stockholm och Västra
Götaland.

- Arbetslösheten har planat ut på en hög nivå. Detta är en utmaning,
speciellt som att problemen med kompetensförsörjning i företagen
fortsätter. Skånes näringslivsstruktur skiljer sig från exempelvis
Stockholms och att matchningen fungerar på arbetsmarknaden är en
framgångsfaktor för utvecklingen framöver, säger Rasmus Roos.

Djupare analys visar skillnader mellan olika delar av Skåne. Medan
avmattningstendenserna är tydliga i Malmö, Lund och Helsingborg har
antalet nya jobb i företagen i nordöstra Skåne ökat snabbare än
tidigare. I delområdets privata och offentliga näringsliv har över 1
300 jobb tillkommit mellan november 2018 och september 2019, vilket
motsvarar en ökning på 2,9 procent. Den genomsnittliga tillväxttakten
var 1,5 procent under perioden 2014-2018.

Temat för höstupplagan av Skånsk konjunktur är pendlingsströmmar i
Skåne. Rörligheten i regionen ökar - fyra av tio skåningar arbetar i
en annan kommun än den de bor i. Detta är något som kan underlätta
kompetensförsörjningen.

- Mest har pendlingen till Malmö ökat och Skånes informella centrum
för arbete har förskjutits mot sydväst. Detta bidrar till den
tudelade bilden av Malmö. Just nu domineras nyhetsflödet av
oroligheter, men bakom finns staden som fortsatt är Skånes mesta
jobbskapare, trots viss avmattning, säger Rasmus Roos.

Vidare visar rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne att
antalet påbörjade lägenhetsbyggen i Skåne var 33 procent färre under
de första sex månaderna 2019 jämfört med samma period 2018. Antalet
påbörjade lägenheter föll i sex av sju delområden, och det minskade
bostadsbyggandet är en del av en nationell trend. Såväl under 2019
som 2020 väntas bostadsbyggandet att minska, senast antal påbörjade
lägenheter sjönk två år i rad var under krisåren 2008 och 2009.

Vårens upplaga av Skånsk konjunktur lyfte fram en stagnation gällande
prisutveckling och antalet sålda bostäder, men kurvorna har återigen
vänt uppåt. Under perioden oktober 2018 till september 2019 såldes
åtta procent fler bostadsrätter och sju procent fler villor i Skåne
än under föregående tolvmånadersperiod. Dessutom steg
kvadratmeterpriset på bostadsrätter med fem procent, och K/T-talet
för villor med fyra procent under perioden. Ökningarna är dock under
nivåerna från 2015-2017, då den årliga prisökningen var tvåsiffrig.

Rapporten bifogas i sin helhet (pdf) och återfinns också på
sparbankenskane.se/skanskkonjunktur

I bifogat faktablad framgår jobbtillväxt, arbetslöshet och
boprisutveckling i olika delar av Skåne.

För mer information
Rasmus Roos, bankchef, 046-16 23 11
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09
Om Skånsk konjunktur
Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i
Skåne. Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med sina
ägarstiftelser. Materialet är baserat på ett stort antal
statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk
konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi
- i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och
kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet och publiceras
två gånger per år.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet
och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta
tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas
nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I
samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen
investeras i samhällsutvecklande insatser.

Om Sparbanken Skånes ägarstiftelser
Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är alla delägare i Sparbankens
Skåne, med en ägarandel på 26 procent vardera. Stiftelsernas syfte är
att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja
sparsamhet. Vid sidan av detta stödjer stiftelserna projekt som
bidrar till lokal utveckling inom sina respektive verksamhetsområden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sparbanken-skane/r/konjunkturanalys-pekar-all...
https://mb.cision.com/Main/17488/2969522/1147974.pdf
https://mb.cision.com/Public/17488/2969522/8e12beb071cffdcc.pdf
https://mb.cision.com/Public/17488/2969522/be3302598f5acdde.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.