Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Sparbanken Skåne: Pendlingen ökar i Skåne - fyra av tio jobbar i annan kommun

Pendlingen i Skåne har ökat med 21 procent på tio år. Framförallt är
det Malmö som stärkt sin betydelse som arbetsort, men även i övriga
Skåne blir det vanligare för företag och organisationer att hämta
kompetens utanför kommungränsen. Det visar den senaste statistiken
från SCB som presenteras i rapporten Skånsk konjunktur från
Sparbanken Skåne.

Skåningarna pendlar som aldrig förr. Hela 249 000 skåningar arbetar i
en annan kommun än den de bor i. Anställda inom handel, vård och
omsorg utgör de största pendlargrupperna och anställda i branscher
med höga lönenivåer pendlar oftare än personer inom låglönebranscher.

Medan Lund attraherar fler inpendlande läkare och sjuksköterskor,
lockar Malmö till sig fler pendlare som arbetar med företagstjänster.
I Helsingborg är det vanligast att pendlare arbetar i handeln. Det
framgår av statistik för åren 2007-2017 som analyserats till den
kommande rapporten Skånsk konjunktur.

- Vi skåningar rör oss allt mer för att jobba. Malmö har blivit ett
tydligt nav för arbetsmarknaden, men med god infrastruktur är detta
något som gynnar invånarna i stora delar av Skåne. Kommunerna blir
mer och mer beroende av varandra, säger Anders Hansson, privatekonom
på Sparbanken Skåne.

Befolkningen i Skåne har ökat med 12 procent mellan 2007 och 2017, men
antalet pendlare har alltså ökat med 21 procent. I samtliga skånska
kommuner har antalet utpendlare blivit fler, och i 31 av 33 kommuner
har även inpendlingen ökat. Vanligast är pendling i kranskommunerna
runt Malmö, Lund och Helsingborg, men pendlingen ökar tydligt i hela
regionen, både över kortare och längre avstånd.

Över 70 000 pendlar till Malmö, 37 000 till Lund, 25 000 till
Helsingborg och 9 000 till Kristianstad. Utöver de större städerna
finns fler kommuner med viktiga roller i sitt närområde. Ystad,
Hässleholm, Landskrona och Ängelholm har mellan 4 500 och 7 000
inpendlare vilket gör dem till lokala centrum med påverkan på
arbetsmarknaden i Skåne. Pendlingen ökar både från gränskommuner in
till lokala centrum, men också mellan de lokala centrumen. Totalt
arbetar fyra av tio skåningar i en annan kommun än sin bostadskommun.

- Väl fungerande pendlingsströmmar är positivt för samhället. Rätt
kompetens på rätt plats är en förutsättning för fortsatt utveckling.
I sämre tider kan också upparbetade resvanor bidra till bättre
motståndskraft i ekonomin. Det blir helt enkelt lättare att matcha
arbetskraften mot de arbetstillfällen som finns, vilket bidrar till
stabilitet, säger Anders Hansson.

Sex kommuner i Skåne attraherar fler in- än utpendlare. I Malmö
pendlar över 36 000 fler in än ut ur kommunen, ett tal som vuxit med
över 4 000 under den senaste tioårsperioden. Lund har knappt 15 000
fler in- än utpendlare, men också Helsingborg och Kristianstad har en
positiv nettopendling. Dessutom har Burlöv, tack vare sin närhet till
Malmö, fler in- än utpendlare, och till Skånes minsta kommun,
Perstorp, gör kemiföretaget med samma namn att fler pendlar in än ut
ur kommunen. Det finns också en stor pendling mellan Skåne och
Danmark. 2015, det senaste året med tillgänglig statistik, reste 18
600 personer över Sundet för att arbeta.

Branscher som tillhör en kommuns styrkeområden tenderar också att vara
de som attraherar flest pendlare till kommunen, och pendling är
generellt sett ett vanligare inslag i branscher med hög lönenivå. Det
finns flera stora arbetsgivare som genom att hämta kompetens från
andra kommuner ger kraftigt genomslag på pendlingsströmmarna. Bland
dessa finns kemikoncernen Perstorp, IT-bolaget CGI Sverige AB i
Bromölla och möbelföretaget Ikea i Älmhult dit många skåningar
pendlar.

I bifogat faktablad (pdf) framgår pendlingsströmmarna i detalj i de
skånska kommunerna. Den 22 november publiceras höstens upplaga av
Skånsk konjunktur.

För mer information
Anders Hansson, privatekonom, 046-37 18 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09
Om resvanor i Skåne
Region Skånes resvaneundersökning visar att över hälften av alla resor
sker med bil, men andelen minskar. Samtidigt står kollektivtrafiken
för en femtedel av alla resor i Skåne, en andel som vuxit från 14
till 20 procent mellan 2007 och 2018. Således kommer tågsatsningar
troligtvis påverka framtida pendlarströmmar, men även satsningar på
vägnätet är av stor vikt för utvecklingen på arbetsmarknaden.

Om Skånsk konjunktur
Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i
Skåne. Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med sina
ägarstiftelser. Materialet är baserat på ett stort antal
statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk
konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi
- i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och
kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet och publiceras
två gånger per år.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet
och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta
tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas
nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I
samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen
investeras i samhällsutvecklande insatser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sparbanken-skane/r/pendlingen-okar-i-skane---...
https://mb.cision.com/Main/17488/2953072/1135294.pdf
https://mb.cision.com/Public/17488/2953072/a7e183bf2210baca.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.