Du är här

2016-02-23

Sparbanken Västra Mälardalen: Bokslutskommuniké januari-december 2015

Sammanfattning januari - december 2015, jämfört med januari - december 2014

Sparbankens rörelseresultat för 2015 blev 84.143 tkr (få 88.890 tkr), vilket
var 4.747 tkr lägre än 2014.

Avkastningen på eget kapital beräknat som rörelseresultat efter 22%
schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital och 78% av obeskattade
reserver blev 5,36% (få 6,01%).

Räntenettot uppgick till 94.815 tkr (få 111.984 tkr). Ränteintäkter på
utlåningen till allmänheten minskade med 23.477 tkr medan kostnadsräntorna
för inlåningen till allmänheten minskade med 12.147 tkr.

Erhållna utdelningar uppgick till 20.478 tkr (få 19.241 tkr).

Provisionsnettot uppgick till 59.576 tkr (få 56.292 tkr).

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 14.177 tkr (få 9.797
tkr).

Kostnaderna var 2.523 tkr högre än 2014.

Kreditförlusterna uppgick till -3.994 tkr (få 1.732 tkr) och motsvarar -0,09%
(få 0,04%) av ingående utlåning och kreditgarantier.

För mer information

Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-postmikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se
Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen

Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk
äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens
verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.

Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa
väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder.
Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens
högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av
styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser
verkställande direktör.

Ordförande i Sparbankens styrelse är Sören Pettersson. Styrelsen består för
närvarande av 10 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i
Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besökwww.sparbankenvm.se.

Bokslutskommunike 2015
http://hugin.info/171459/R/1988457/730076.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sparbanken Västra Mälardalen via Globenewswire

HUG#1988457

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.