Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-27

Spårbunden trafik är Beijer Groups huvudfokus

wysiwyg_image

17 personer, ovanligt många för att vara en stämma i coronatider, var på plats på Beijer Group AB:s årsstämma den 26 juni 2020 på företags huvudkontor i Västra hamnen Malmö. Styrelseledamöter och valberedningsrepresentanter som inte var på plats i lokalen, deltog via Teams.

VD Per Samuelsson höll ett kortare föredrag vid stämman. Han poängterade att bolaget är positionerad mot infrastruktur och grön energi vilka är sektorer som hittills inte har varit särskilt påverkade av coronapandemin. Beijer Group är underleverantör till en mängd stora företag såsom ABB, Alstom, Alfa Laval, Atlas Copco och Bombardier. Coronaviruset har överskuggat det mesta i samhället och präglat koncernens verksamhet de senaste månaderna. Bolaget bedömer att bortfallet i försäljning knutet till pandemin uppgick till 7 – 9 % av omsättningen under Q1 och även att det ligger i det häradet den senaste tiden.

Samuelsson berättade därefter om bolagets tre affärsområden. Beijer Electronics har påverkats av pandemin bland annat genom förskjutningar i leveranser. Försäljningen av den nya X2-serien steg med cirka 40 % under Q1 och svarade därmed för 65 % av affärsenhetens försäljning. Affärsenheten fick också till ett viktigt långsiktig avtal med hisstillverkaren Otis.

Westermo, som har sitt fokus mot spårbunden teknik och närliggande teknik, har fortsatt att övertyga med stigande orderingång, försäljning och resultat samt en stark rörelsemarginal. Westermo tecknade ett nytt avtal med en tågoperatör i Nordamerika med ett bedömt värde på cirka 80 mkr. Under 2019 genomfördes två förvärv schweiziska Neratec och irländska Virtual Access vilka tillför cirka 170 mkr i omsättning. Neratecs teknik gör att tågen tankar av information trådlöst när de kommer in på en perrong.

Korenix har drabbats hårt av pandemin beroende bland annat på nedstängningar i Kina och andra delar av Asien tidigare i år. Under 2019 var målsättningen att Korenix ska nå break-even men detta nåddes inte men man ser positivt på framtiden då man nu samordnar vissa delar av verksamheten med Beijer Electronics.

Aktiespararnas representant Victor Johansson undrade om bolaget är engagerade i pågående projekt med utbyggnad av spårbunden trafik i Sverige. Samuelsson svarade att bolaget inte direkt är engagerade men att deras kunder såsom Bombardier och Alstom är det. Victor Johansson undrade också varför bolaget inte presenterar sina finansiella mål och måluppfyllnad i årsredovisningen. Samuelsson svarade att det är ett medvetet val eftersom bolagets ledning har ansett att läget i och med den besvärliga coronapandemin är det fel att lägga fokus på finansiella mål

Victor Johansson framförde att Aktiespararna anser att det ska vara möjligt att delta på stämman på distans. Stämman beslutade om att ge styrelsen mandat att besluta om nyemission för att genomföra eventuella företagsförvärv. Bemyndiganden innebar en eventuell utspädning med knappt 10 %. Stämman beslutade även om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Aktiespararna bedömde att programmet var acceptabelt och röstade inte nej till programmet. Stämman beslutade även att ingen utdelning ska utgå för 2019.

Beijer Groups verksamhet består av automationslösningar och man har knappt 10 000 kunder och de 25 största står för cirka 35 % av omsättningen. De största marknaderna är Europa och Nordamerika.

Bevakare och skribent: Victor Johansson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.